Start

Uttalande vid BiodrivMitts föreningsstämma 18 mars 2020

Publicerad: 19/3, 2020

Uttalande vid BiodrivMitts föreningsstämma 18 mars 2020

I Gävleborg och Dalarna finns ca 319 000 personbilar, ca 46 000 lastbilar varav ca 6 000 tunga lastbilar, ca 700 bussar och över 32 000 anläggningsmaskiner som till mer än 95 % idag drivs på fossil bensin och fossil diesel. Drivmedelsföretag och företag som säljer fordon och maskiner erbjuder i dag alternativ som skapar förutsättningar för helt fossilfria transporter. Elbolag och andra företag erbjuder ägare av laddbara elbilar möjlighet att ladda vid bostad eller arbetsplats som är den dominerande platsen för laddning. Allt fler företag, regioner, kommuner och andra som erbjuder transporter och som köper transporter har fattat beslut att ställa om till fossilfria transporter genom bränslebyte och fordonsbyte. Hittills har ca 20 näringslivsbranscher presenterat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom bl.a transportområdet.

Klimatpolitiska rådet, som är ett oberoende tvärvetenskapligt expert-organ som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045, har i sin rapport 2020 redovisat att de klimatpolitiska målen bortom 2020 inte kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Nuvarande styrmedel är inte heller tillräckliga för att nå etappmålet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter 2030. Enligt rådet har regeringen tagit beslut som bidrar till att stärka kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter. Utöver tekniska och ekonomiska utmaningar finns också hinder som har att göra med värderingar, normer och beteenden med en stor potential för utsläppsminskningar genom en kombination av norm- och beteendeförändringar, stadsplanering och infrastruktur.

Klimatpolitiska rådet rekommenderar i sin rapport 2020 bl. a

  • Omsätt de branschvisa färdplaner som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige i handlingsplaner för stegvis genomförande, uppföljning och uppdatering, gemensamt mellan regeringen och respektive bransch.
  • Fastställ snarast en tidplan för aviserade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle och snabbare elektrifiering liksom för svensk produktion av hållbara, förnybara drivmedel samt avsätt nödvändiga resurser för genomförandet.

 

Föreningen BiodrivMitts föreningsstämmas uppmaning till regering, riksdag, regioner och kommuner lyder:

  • Stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel genom riktade stöd till forskning, utveckling och demonstration, som möjliggör byggandet av fullskaliga produktionsanläggningar i Dalarna och Gävleborg.

  • Underlätta elektrifiering genom att omsätta länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs handlingsplaner för laddinfrastruktur i konkreta beslut om byggrätt och tillstånd så att fler investeringar kan ske i publika laddställen som gynnar besöksindustrin, fordonsägare i våra län samt alla fordonsägare på resa genom våra län.

 

Claes Rosengren

ordförande

070-414 05 45

 

Lennart Sjögren

vice ordförande

070-695 3168

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK