Start

Om BiodrivMitt

Föreningen BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att kraftfullt minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad användning av förnybart producerade biodrivmedel och förnybart producerad el.

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara drivmedel.

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BiodrivMitt är en aktör i Fossilfritt Sverige, med målet att vår region är en fossilfri transportregion senast år 2025!

BiodrivMitts medlemmar representerar företag, organisationer och personer som vill skapa förändring inom transportsektorn.

Styrelsen

Följande ordinarie personer valdes in i styrelsen 2020 - för kalenderåren 2020-2021

Personlig suppleant väljs från fall till fall

Ordinarie ledamot

Suppleant

År

Organisation

Claes Rosengren, ordf

 

1

privat

Lennart Sjögren, vice ordf

 

1

Colabitoil Sweden

Anna Nygren

 

1

Säters kommun

Eva Larsson  

1

Mora kommun
Jürgen Lorenz  

1

Ekogas

Roger Blom

 

2

Ernsts Express

Göran Forsén

 

2

Falu kommun

Karl Hillman

 

2

Högskolan i Gävle

Christer Sjöblom

 

2

Bilmetro

Håkan Ålander

 

2

privat

 

Valberedningen utgörs av

  • Johan Rune, Sandviken Energi AB, ordförande

  • Joanna Stridh, Rättviks kommun

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK