Start

Om BiodrivMitt

Föreningen BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att kraftfullt minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad användning av förnybart producerade biodrivmedel och förnybart producerad el.

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara drivmedel.

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BiodrivMitt är en aktör i Fossilfritt Sverige, med målet att vår region är en fossilfri transportregion senast år 2025!

BiodrivMitts medlemmar representerar företag, organisationer och personer som vill skapa förändring inom transportsektorn.

 

BiodrivMitts bankgironummer är: 377-5178

 

Styrelsen

Följande personer ingår i styrelsen för kalenderåren 2022-2023

De med 1 år ingår fram till stämman 2023. De med 2 år ingår fram till stämman 2024

Ordinarie ledamot

Info

År kvar

Organisation

Claes Rosengren, ordf

1

privat

Lennart Sjögren, vice ordf

1

privat

Jacob Holgersson

1

Ludvika kommun

Eva Larsson

1

Mora kommun
Pirjo Gustafsson

2

LRF

Roger Blom

2

Ernsts Express

Göran Forsén

2

Falu kommun

Mats Bengtsson

2

Dalakraft

Christer Sjöblom

2

Bilmetro

Valberedningen utgörs av

  • Johan Rune, Sandviken Energi AB, sammankallande

  • Fredrik Engström, DalaFrakt AB

Revisor

Till revisor omvaldes på stämman 2022 Thomas Wärnhem, Rättvik, på ett år.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK