Start

Evenemang

Denna kategori är tom.

Styrelsemöte

Torsdag 15 februari kl 9.30-12

Plats: Ej bestämd

Medlemsmöte

Onsdag 7 mars 2018, kl 9.30-12

Plats: Ej bestämd

Föreningsstämma 2018

Datum & tid: 7 mars 2018 kl 13.00

Plats: Falun: Stora Enso-huset på Lugnet, Lugnetvägen 20

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman,
 2. upprättande av röstlängd,
 3. fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst,
 4. styrelsen verksamhetsberättelse,
 5. revisionsberättelse,
 6. fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret,
 7. medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret,
 8. val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år,
 9. val av revisor för en tid av ett år,
 10. val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen,
 11. fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår,
 12. övriga frågor.

Beslut om stadgändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

OBS: Föreningsstämman endast för medlemmar – kostnadsfritt!

Framtidskonferens med Tema:

Framtidens råvaror för
framställning av fossilfria drivmedel - Varför? Vilka? Hur ? När? Var?

Datum: 10 april 2018
Plats - Fyren , Norrsundet

Vilka råvaror kan och bör användas?

Var finns råvaran, fabriken och kunden?

Hur framställa drivmedel?

När finns teknik och färdig produktion?

Gävleborgs roll i omställningen till fossilfria transporter?

Inbjudan – PROGRAM och ANMÄLAN

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK