Start

Medlemmar och partners i föreningen BiodrivMitt

Bavaria är inte en traditionell bilåterförsäljare, men en aktiv aktör som har sedan 1996 jobbat för att skapa det bästa återförsäljaralternativet för kräsna, bilintresserade kunder som vill uppleva både körglädje och ägarglädje.

Idag är vi en av Nordens största BMW och MINI-återförsäljare. Vi har anläggningar i Stockholm, Uppsala, Gävle, Östersund, Skellefteå, Luleå, Stavanger, Oslo, Gardermoen, Haugesund, Kristianstad, Arendal, Bryne och Lillestrøm.

Bavaria ingår i Hedin Automotive AS, ett helägt dotterbolag av I.A. Hedin Bil AB. Tillsammans med Hedin Performance Cars (Porsche) och GS Bildelar (Norges största oberoende leverantör av reservdelar och tillbehör till BMW). År 2017 omsatte vi över sex miljarder SEK och sålde 21 500 bilar. Hedin Automotive sysselsätter idag fler än 750 st anställda i Sverige och Norge.

Gävle Hamn - Ostkustens nav

Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten, via sjötransport, järnväg och väg. Stora fartyg kan effektivt anlöpa hamnen för snabb lossning och lastning på vår containerterminal, bulkterminal, kombiterminal och energiterminal. Härifrån och hit når godset ända fram med elektrifierad järnväg eller väg.

Knappt två timmar från Stockholm, med i jämförelse lite trafik och köer, gör det enkelt för varuägare i Stockholm och Mälardalsregionen att exportera och importera via Gävle hamn. Här finns också gott om tillgängliga ytor för etablering i kajnära lägen. Söker du ledig mark i Gävle så har vi en logistikpark på 20 HA som står redo med utrymme för varulager och mark för etableringar. Välkommen till Mellansveriges blivande logistikcentrum.
För frågor kontakta oss gärna på 026-17 88 43.

Leksands kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Leksand vilket gör kommunen till en av de 42 som har ett tidigare municipalsamhälle som centralort. Kommunen ligger vid sjön Siljan. Genom kommunen flyter Österdalälven som mynnar ut i Östersjön.

Bilmetro är ett av Sveriges ledande bilföretag. Vi är också ett av de största privatägda i branschen. Vi har en självklar målsättning för vårt arbete, något som gäller både kunder och medarbetare, vi ska alltid vara -Din bästa bilaffär.

Dala Energi är en lokal leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Dala Energi-koncernen omsätter nästan 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter.

Bilbolaget har funnits sedan 1932 och är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo och Renault personbilar samt Renault och Dacia transportbilar.

I Östersund och Norrbotten representerar vi även Ford personbilar och transportbilar. Vi säljer över 10.000 nya och begagnade bilar i Norrland. Vi finns på 14 orter i norra Sverige, från Härnösand i söder till Kiruna i norr och är uppdelade i två bolag – Bilbolaget Nord och Bilbolaget Norrbotten.
Vi tar hand om allt som har med ditt bilägande att göra!

Dala Biogas verkar för att starta och driva produktion av biogas.

Bollnäs kommun har en folkmängd på ca 26 200 personer, varav 13 000 invånare i centralorten . Med en yta på 1 827 kvadratkilometer ger det en befolkningstäthet på 15 invånare per kvadratkilometer.

Andra tätorter i kommunen är Arbrå, Kilafors och Rengsjö. Bollnäs kommun blev storkommun 1974 efter en sammanslagning av Hanebo, Arbrå och Rengsjö kommuner samt Bollnäs stad.

Sysselsättningen i kommunen domineras av vård och omsorg då över en fjärdedel av alla arbetande bollnäsbor jobbar inom den branschen. Andra stora näringsgrenar är industri i olika former samt handel och kommunikation.

Dalakraft bildades av lokala elnätsföretag i Dalarna och sedan avregleringen av elmarknaden 1996 är kärnverksamheten elhandel. Dalakraft har kontor i Malung, Rättvik och Falun.

Dalakraft är elhandelsföretaget med utmärkt service, bra öppettider och konkurrenskraftiga elpriser. Vi säljer el till privatpersoner och företag i hela Sverige.

Vår filosofi är att finnas nära våra kunder och för oss är närhet mer än fysiska avstånd. Det är också trygghet, omsorg och pålitlighet.

Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp och ger borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser och utförs ALLTID NÄRA kunderna.​

Ernsts Express AB betraktar sig idag som ett av landets klimatsmartaste åkeri. Bolagets samtliga 80-tal tunga fordon drivs idag på förnyelsebart bränsle som HVO och RME, vilket reducerat utsläpp av växthusgasen CO2 med 4 231 163 kg under 2015.

Som deltagande i projekt Elväg Gävle, tillsammans med våra industrikunder, med uppdraget att framföra landets första elhybrid (EL/HVO/RME) är vi extra stolta. Marknadsinriktningen är tunga industritransporter med för kunden optimalt anpassade fordon, för max last och minst miljöpåverkan. Vi är idag ca 140 medarbetare med fokus på: - service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och klimatsmarta vägtransporter. Kontaktperson Roger Blom 0226-86151 roger.blom@ernstsexpress.se Facebook länk https://www.facebook.com/ernstexpress Hemsida www.ernstsexpress.se

Colabitoil skall verka för ett långsiktigt uthålligt och miljövänligt alternativ inom drivmedelssektorn i vårt samhälle. Bolagets miljöpolicy skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande och detaljerade miljömålen skall uppnås inom ramen för vår drivmedelsproduktion.

Colabitoil är ett långsiktligt ägarbolag för investeringar i energi- och miljöanläggningar. Bolaget ska skapa ett energioberoende av fossila bränslen för transportsektorn och minska beroendet av fossila bränslen.

Falu Energi & Vatten är ett av av Falu kommuns helägda dotterbolag, där största drivkraften är att skapa en framtida säker infrastruktur.

Falu Energi & Vatten vill bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokalt återanvändbara resurser.

Gagnef - mötesplats mitt i Dalarna! Gagnefs kommun, eller Gagnef i all korthet, är den naturliga träffpunkten.

Här möts den forsande Västerdalälven och den lugna Österdalälven, för att flyta samman till den mäktiga Dalälven. Landskapet spänner från spännande vildmark till genuin åkerbygd. Och här möts människor, de som bott och verkat här i generationer, med dem som valt att flytta hit, och alla de gäster som årligen besöker bygden.

Rolf Ericson Bil är auktoriserad återförsäljare av Volvo personbilar och lastvagnar, Renault personbilar och lätta transportbilar samt Dacia personbilar och lätta transportbilar. Sedan starten 1952 har företaget funnits i Dalarna.

Idag har vi anläggningar för försäljning och service av personbilar och lätta transportbilar i Borlänge och Falun via dotterbolaget Rolf Ericson Bil i Dalarna AB. Försäljning och service av lastvagnar finns i Borlänge och Mora och drivs av dotterbolaget Rolf Ericson Lastvagnar & Bussar AB. Koncernen Rolf Ericson Bil Företagen omsätter ca. 900 miljoner kronor och har 200 anställda.

Vårt lastvagnsbolag har en egen webbplats där allt som rör lastvagnar och bussar återfinns. Besök Rolf Ericson Lastvagnar & Bussars egen webbplats!

Gästrike Vatten AB ska tillgodose sina kunders behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleda och rena spillvatten. Spillvattnet återförs efter rening till det naturliga kretsloppet för kommande generationers behov på ett ansvarstagande sätt.

Kommunens verksamhet angår alla gävlebor. Gävle kommun ger dig service inom en mängd områden. Till exempel skolor, barn- och äldreomsorg, kultur och fritid, lokaltrafik, gatuunderhåll, vatten och avlopp, renhållning och mycket mer. Kommunen har också ansvar för att fortsätta utveckla Gävle till en attraktiv ort att bo och arbeta i och för besökare.​

Kenneth Larsson bil grundades 1984 i Sandviken och i sin nuvarande aktieform 1986 av Kenneth Larsson.

Kenneth jobbade då som polis men kände att det var dags för nya utmaningar och ett stort bilintresse lockade mer än polisyrket. Efter ett antal år som framgångsrik begagnad handlare så kom 1997 möjligheten att få representera det för oss i Sverige relativt okända Koreanska Nybilsmärke Hyundai . Med ett bra samarbete och attraktiva produkter samt till ett attraktivt pris så klättrade Hyundai i Sverige och inte minst i Sandviken. Sedan ett antal år så är vi Sandviken största nybilsmärke och den största Hyundai återförsäljaren norr om Dalälven.

Högskolan i Gävle har 12 000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en opolitisk intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ockelbo kommun samverkar med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljöstrategiskt arbete som t.ex. framtagande av energiplan och klimatstrategi. Samverkan sker inom nätverk Sveriges Klimatkommuner, Sveriges Ekokommuner och regionens Hållbart resande-nätverk.

Enhetens verksamhet riktar sig även direkt till kommuninvånare samt skolor, organisationer och företag. Exempel på aktiviteter är Earth Hour och Europeiska Trafikantveckan (16-22 september).

Läs mer om hållbar utveckling (öppnas på sandviken.se)

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi ansvarar för insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall och driver avfallsanläggningen på Sävstaås i Bollnäs, samt återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn.

Utöver vårt kommunala ansvar för hushållens avfall, driver vi en avfallsanläggning där vi bereder det brännbara avfall som efter källsortering blir över. Därav följer vi avfallshierarkin i enlighet med EUs direktiv. Avfallet lagras, blandas och kvarnas för att sedan omvandlas till energi via exempelvis fjärrvärme. På anläggningen bereder vi även avfall från många andra kommuner och företag i Sverige.

Ljusdals Kommun är en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län.

Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat om införande av ”Fordonscentralisering” vilket innebär att kommunens samtliga fordon upphandlas och administreras centralt via Gavle Drift & Service AB som i och med beslutet får det organisatoriska ansvaret för det centraliserade fordonsansvaret för förvaltningar och bolag.

Midroc Electro är ett av Sveriges ledande elteknikföretag med entreprenad- och serviceverksamhet inom elinstallation, fastighetsautomation, hissar, kransystem, kommunikation, security samt mekaniskt underhåll.

Vi är fabrikatsobundna och erbjuder kostnadseffektiva, trygga och enkla helhetslösningar i stora som små projekt. Ett projekt, en projektledare, en affär!

Att vi nått så långt är tack vare vår duktiga personal och en målmedveten ledning. Idag skryter vi om att vi har branschens bästa yrkesfolk. Det är ingen överdrift. En Midrocare ska lämna så positiva spår efter sig, att du vill ringa igen.

Mora - för ett aktivt liv Vi vill erbjuda de bästa möjligheterna till ett aktivt liv, bland annat med ett rikt kultur- och friluftsliv och inte minst möjligheter för ett unikt friluftsliv. Vi är medlemmar i Biodrivmitt för att vi vill ta en aktiv del i samverkan kring fossilfria drivmedel och fordon.

Energi som skapas lokalt, och i samklang med miljön, är det bästa alternativet. Med våra produkter pellets, torv och värme förser vi Sveriges företag och hushåll med bioenergi

Världen står inför ett paradigmskifte vad gäller att förse personbilar med energi. På lite drygt tio år räknat från 2017 ska vi gå från att fylla på energi vid publika bränslestationer ("bensinmackar") till att göra det i hemmet och på jobbet. Detta är den största omställningen i bilbranschen sedan den skapades. Men vi har inget val. Jordens miljö och klimat måste räddas och vi måste få till en hållbar utveckling, så enkelt är det. Det är vår tids viktigaste uppgift! Koldioxidutsläppen måste minska och det drastiskt. En stor parameter är att minska eller helt ta bort fossila bränslen till persontransporter

Välkommen till Nordanstigs kommun! - en kommun i norra Hälsingland mitt i Sverige. Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar.

"I Ovanåkers kommun är närheten till skog och sjö en naturlig del i vardagen. Däremot är vägtransport den enda transportinfrastruktur som finns tillgänglig. Därmed är fossilfria drivmedel högst aktuella för att klimatutsläppen i kommunen ska kunna minska."​

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. Våra produkter och tjänster bidrar till våra kunders produktivitet, processtillförlitlighet och kostnadseffektivitet samtidigt som användandet av dem leder till minskad miljöpåverkan inom en rad olika industrisegment. Tillsammans med kunder utvecklar vi produkter och material som möter framtidens utmaningar.​

"Miljöfrågorna är en naturlig del i vårt dagliga arbete".

Sandvikens Kommun. Besök hemsidan här: www.sandviken.se

Säters kommun, en av Dalarnas vackraste och mest nära städer präglas av både småstad och landsbygd. Säter ligger i hjärtat av Dalarna med närhet till bra kommunikationer.

Förutom Säters centralort så finns kommundelarna Gustafs, Stora Skedvi och Silvberg. Nu bor cirka 11 000 människor i kommunen, varav omkring hälften i centralorten Säter. Kommunen har en yta på 574 km² vilken till största delen upptas av skogs- och jordbruksmarker.

I Falun är vi inte störst eller bäst, men vi är riktigt bra på flera saker. Och vi ligger bra till: mitt i Dalarna, ett par timmar från fjällen och ett par timmar från Stockholm.

Här är det enkelt att ha en aktiv livsstil, oavsett om du gillar friluftsliv eller kultur. Och när det är nära till det mesta, när du inte behöver sitta i bilkö eller pendla långa sträckor – finns det tid till vänner, familj, bio, konserter, skidturer eller vad du nu gillar att göra. Här finns alla möjligheter till en rolig vardag. I Falun är det alltid är något på gång.

MaserFrakt startades 1939 och är med sina ca 350 delägare, cirka 900 fordon och 700 maskiner, ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. Även om vi är ett stort företag med det stora företagets resurser och effektivitet så har vi genom delägarna också de småskaliga fördelarna som personlig service och närhet.

Vi är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF. En motor för folkhälsa, föreningsliv och lokal och regional utveckling. I fäders spår för framtids segrar!

Vasaloppet är en av världens största arrangörer av motionslopp och en del av En Svensk Klassiker. Vasaloppets vintervecka med längdskidåkning och sommarveckan med mountainbikecykling och löpning lockar årligen nära 100 000 anmälda deltagare. Sedan starten 1922 har över en miljon deltagare passerat målportalen i Mora.

Som ägare till arrangemangen står Vasaloppsföreningen Sälen-Mora, en ideell förening med drygt 30 helårsanställda som bildar en slags administrationsfunktion vars syfte är att planera och genomföra Vasaloppets olika arrangemang. Föreningen ägs i sin tur av idrottsföreningarna IFK Mora Idrottsallians (77 procent) och Sälens IF (23 procent).

Ekogas är det bolag som äger gastankstället i Gävle. www.ekogas.se

Söderhamn NÄRA är Söderhamns infrastrukturbolag.

Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter såsom el, vatten, renhållning, bredband, TV och IT-drift. Kunder ska välja Söderhamn NÄRA för att vi gör vardagen bekväm. Det är det löfte som vi varje dag ska infria.

Vy Buss, tidigare Nettbuss, är ett norskt bussbolag, med verksamhet i Norge samt Sverige. Företaget omsätter cirka sex miljarder per år och har cirka 7 400 medarbetare, samt cirka 3 300 bussar. Vy Buss AS är ett helägt dotterbolag till Vygruppen.

Vy Buss AB bedriver stadstrafiken i Gävle. Här kör vi 9 stadslinjer plus en speciallinje (Linje 13) i samband med evenemang. Huvudman är X-trafik. Klicka på följande länk för att komma till X-trafik: www.xtrafik.se

Rättviks kommun har en bra kollektivtrafik med tåg, buss och närhet till flygplatser. Bussar förbinder byarna med centralorten. För invånare som bor i områden i kommunen där det inte finns reguljär kollektivtrafik finns flextrafik.

All parkering i kommunen är avgiftsfri

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

Skogsåkarna i Mellansverige AB är ett åkarägt skogstransportföretag med säte i Sandviken. Företaget har ett 60-tal flis- och rundvedsfordon anslutna vilka utför transporter av skogsprodukter, rundvirke, flis och skogsbränslen, för skogsföretag i Dalarna och Gävleborg. Är miljöcertifierat.​

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljöstrategiskt arbete som t.ex. framtagande av energiplan och klimatstrategi. Samverkan sker inom nätverk Sveriges Klimatkommuner, Sveriges Ekokommuner och regionens Hållbart resande-nätverk.

Mellansvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet.

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt och för att göra Gästrikland, Hälsingland och Dalarna till en ännu bättre region att driva företag inom.

Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

SSAB - för en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål.​

Sveriges Åkeriföretag Mitt och Gävleborg är en branschorganisation för åkerier i Dalarna, Gävleborg och Västmanland med cirka 830 medlemsföretag med 2 740 fordon. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

Företagarna företräder över 70 000 företagare och har 250 föreningar.

Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål.

Partner till BiodrivMitt

Länsstyrelsen Dalarna samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Partner till BiodrivMitt

Länsstyrelsen Gävleborg har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet.

Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Föreningen har medlemmar som är privatpersoner:

Anders Jensen

Hans Bywall

Claes Rosengren

Frank Yang

Lennart Östblom

Vill ni bli medlem i BiodrivMitt? Skicka en medlemsförfrågan via formuläret nedan.

Eller läs mer information om medlemskap här.

Kontaktformulär

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK