Start

Föreningsstämma BiodrivMitt

Publicerad: 10/12, 2019

Datum: 18/3, Tid: 13.00, t.o.m. 10/12, 2019 kl. 14.00

Föreningsstämma BiodrivMitt 2020

äger rum onsdagen den 18 mars 2020 i Falun!

 

Plats: Hotel Bergmästaren, Bergsskolegränd 7, Falun

Föreningsstämma 2020 kl 13 - ca 14 (efter medlemsmöte och lunch)

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman
 2. upprättande av röstlängd
 3. fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst
 4. styrelsens verksamhetsberättelse
 5. revisionsberättelse
 6. fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret
 7. medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret
 8. val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år
 9. val av revisor för en tid av ett år
 10. val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
 11. fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 12. övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

 

OBS: Föreningsstämman endast för medlemmar!

 

Styrelsen

Se hela kalendern här »

Sista anmälningsdatum (2020-03-16) är passerat, och det går därför inte längre att anmäla sig.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK