Start

Om BiodrivMitt

Föreningen BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilloberoende fordonssektor genom ökad användning av biodrivmedel.

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användnng av hållbara drivmedel.

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BiodrivMitts medlemmar representerar företag och organisationer som vill skapa förändring inom transportsektorn.

Styrelsen i BiodrivMitt, sedan föreningsstämman 23/2 2017:

Om BiodrivMitt

Föreningen BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad användning av biodrivmedel.

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara drivmedel.

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BiodrivMitt är en aktör i Fossilfritt Sverige, med målet att vår region är en fossilfri transportregion senast år 2025!

BiodrivMitts medlemmar representerar företag, organisationer och personer som vill skapa förändring inom transportsektorn.

Styrelsen i BiodrivMitt, sedan föreningsstämman 7/3 2018:

Ordinarie ledamot

Suppleant

Mandat-
tid

Organisation

Claes Rosengren, ordf

vakant

1 år

privat

Daniel Asplund

vakant

2 år

Falu Energi & Vatten

Lennart Sjögren, vice ordf

vakant

1 år

Colabitoil Sweden

Karl Hillman

Frank Yang

2 år

Högskolan i Gävle

Christer Sjöblom

Mats Björklund

2 år

Bilmetro

Håkan Ålander

vakant

2 år

Söderhamn Nära

Håkan Johansson vakant

1 år

LRF

Eva Mandelqvist

Christian Olhans

2 år

Dala Biogas (suppleant Borlänge Energi)