Start

Satsning på biodrivmedel - ännu en ny färdplan!

Publicerad: 11/2, 2020

Ur Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft – petroleum- och biodrivmedelsbranschen

 

Genom stora investeringar i Sverige och utomlands bedöms medlemsföretagens produktion av förnybara drivmedel komma att växa från idag 4 Mm3 till 10–12 Mm3 (90–110 TWh) före 2030. Råvaror som idag används för biodrivmedel är till exempel tallolja, raps samt en del animaliska restprodukter, animaliskt fett och fiskfett från kött- och fiskindustrin, matolja och matlagningsfett från matindustrin och restauranger samt restprodukter från matoljeproduktion. Man utvecklar även processer för att kunna använda lignin, sågspån, cellulosa och avfall från restaurangkök.

Enligt International Energy Agency:s (IEA) prognoser kommer användningen av biodrivmedel att öka med 5 procent per år till 2025, och därefter med 3,5 procent per år. Styrmedel för ökad biodrivmedelsproduktion finns i 68 länder.

Utan investeringar i biodrivmedelsproduktion kommer Sverige inte att nå 2045-målet. Dessa investeringar måste ges goda och långsiktiga styrmedel för att komma till stånd.

Elektrifieringen av, framför allt, personbilsflottan är ett nödvändigt komplement som kommer att möjliggöra en snabbare omställning till biodrivmedel för tung trafik, flyg och sjöfart.

======================================

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I den färdplan som presenteras idag visar branschen hur det ska gå till, genom bland annat en övergång till biodrivmedel och tekniker för koldioxidinfångning (CCS/CCU) under tillverkningsprocessen.

-Vi ser fram emot att ta ansvar, att vara en del av lösningen i att nå klimatmålen och tillvarata de hållbara produkter, innovationer, kompetens och infrastruktur som finns inom branschen, Johan G Andersson, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI, som lett branschens arbete med färdplanen.

Sverige står inför en historisk omställning. Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att utveckla nya, hållbara biodrivmedel och effektivisera raffinaderier och anläggningar. Nu ökar tempot och samtidigt måste hela samhället fortsätta fungera.

Färdplanen som branschen har tagit fram, inom ramen för Fossilfritt Sverige, visar hur omställningen sker på ett sätt som kan behålla Sveriges konkurrenskraft i världen. Den klimatpolitiska utvecklingen med det svenska målet om nettonollutsläpp år 2045 och EU-kommissionens ”New Green Deal” skapar ett ökat behov av förnybara drivmedel vilket gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Med en ökad produktion och distribution av biodrivmedel tillsammans med elektrifiering i transportsektorn kan 70-procentsmålet nås till år 2030. När det gäller tillverkningsprocessen så avser branschen att göra stora investeringar i insamling, lagring och återanvändning av koldioxid, s.k. CCS/CCU-teknik, de närmaste åren.

Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden:

1.    En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

2.    Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar.

3.    Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.

4.    Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.

5.    En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

– Att få fart på produktionen av biodrivmedel med hjälp av en ambitiös reduktionsplikt kommer att vara en nyckel för att omställningen i Sverige ska lyckas. Inte minst för att förverkliga de andra branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK