Start

Rapport från BiodrivMitts medlemsmöte 6 mars

Publicerad: 7/3, 2019

Onsdagen den 6 mars hade BiodrivMitt medlemsmöte hos Sandbacka Park i Sandviken.

Vi började med att välkomna alla medlemmar, inte minst några av våra nya medlemmar från Gävle Hamn, Rättviks kommun och privatpersonen och "elbilsveteranen" Lars Lindgren ända från Tyresö.

Utvecklingschefen Malin Rogström, med erfarenhet från bl a SVT, berättade om Sandbacka Park och Sandbacka Science Park, som utgör en välkommen tillgång när det gäller att utveckla idéer till att bli nya verksamheter med nya innovationer. Deras verksamhet stämmer klockrent med BiodrivMitts inriktning för ett fossilfritt, hållbart samhälle!

Mötets moderator Lennart Sjögren (vice ordförande i BiodrivMitt) presenterade mötets särskilt inbjudne talare, Charlie Magnusson, från Motorbranschens Riksförbund (MRF). Charlie berättade om vår tids olika inslag som påverkar fordonshandeln och dess kommande framtid. Vi står nu inför en ny tid med många åsikter och tankar om sådant som vi alla, mer eller mindre, lever med inför den påtagliga omställning som accelererar för att förändra transportsektorn, framförallt bli fria från fossila drivmedel! Charlie tryckte på att bilen fortsatt kommer att vara oerhört viktig och önskvärd, att det är fel att förbjuda exv en teknik (bilar med förbränningsmotorer) när det i själva verket är det fossila drivmedlet som måste försvinna pga den alarmerande, ökande koldioxidhalten i Jordens atmosfär. Friheten för människor att resa fritt är viktigt men det får endast ske utan att använda fossil bensin och diesel! Mötesdeltagarna ställde frågor och en bra dialog följde.

Sedan följde rapportering om vad som sker i vår egen region, GävleDala. Evelina Loberg, Länsstyrelsen Gävleborg, och Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna, informerade om det regeringsuppdrag - regleringsbrev - som de fått av Regeringen. De berättade om vad som förväntas göras, vad de gjort hittills samt vad slutlig rapportering ska innehålla. För båda länen gäller, att samtliga kommuner ska besökas denna vår för att åstadkomma en dialog som förhoppningsvis leder till ökade insatser för en fossilfri transportsektor!

Därefter gavs korta rapporter om läget för

  • vätgas/ bränsleceller, där Anders Lundell, Sandvikens kommun, berättade om Sandviken Pure Power, som vill se en lyckad mix av samtliga fossilfria drivmedel och drivlinor. I Sandviken finns ett av Sveriges få vätgastankställen, med vätgas producerad med lokal vindkraftsel i Sandviken (Linde/AGA). Den sedvanliga hönan-och-ägget-situationen pekar på att det är önskvärt med en stark, nationell och regional plan för att skapa fler tankställen för att få bilägare att vilja satsa på vätgasdrivna elfordon (som generellt har långa räckvidder)!
  • laddpunkter för batterielbilar (BEV) och laddhybrider (PHEV), där Daniel Asplund, Falu Energi & Vatten, berättade om hur antalet laddstationer ökat i båda länen, främst i Dalarna vad gäller snabbladdare!
  • biogas produktion och tankställen, där Claes Rosengren, BiodrivMitt, berättade om att produktion för fordonsbränsle sker endast i Gävle och Forsbacka samt att en slurry från Dalarnas hushållsavfall kommer till fortsatt användning i Stockholm. Tankställen för "vanlig" fordonsbiogas finns i Gävle, Forsbacka och Borlänge. Ekogas och Nordic Gas Solutions försöker få upp tankställen i Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och Falun men det går trögt. Företaget Gasum har i höstas meddelat att de ska anlägga två tankställen med flytande biogas (LBG) i vår region, nämligen i Gävle och Borlänge, för den tunga godstrafiken. BiodrivMitt har varit medsökande till två ansökningar i höstas om LBG. "Drive LBG" fick positivt beslut, till stor del, av Energimyndigheten medan en annan viktig del, liksom en annan ansökan till Klimatklivet, inte kunde beviljas pga den "störning" som orsakades av utdragen regeringsbildning och nationell budget. Fortsättning kanske följer...

 

Därpå presenterades BiodrivMitts styrelses förslag till verksamhetsplan för 2019, för eventuell komplettering genom förslag från närvarande medlemmar.

Efter en mycket god lunch, med varierat innehåll genom Gävle Gourmetservice, var medlemsmötet avslutat och årets föreningsstämma vidtog. Resultatet från stämman redovisas separat, utanför detta reportage.

Tack till alla medlemmar som var med!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK