Start

Ökat transportarbete men minskade koldioxidutsläpp!

Publicerad: 3/3, 2017

Ökat transportarbete men minskade koldioxidutsläpp!

Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade från 13,7 procent till 18,4 procent 2016. Det resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen på ca 900 000 ton. Andelen i Sverige kan jämföras med snittet för EU som 2014 var 5 procent14. Sverige har tillsammans med Finland högst andel förnybar energi i vägtransportsektorn. Ökningen i Sverige beror på en ökad inblandning av biodiesel i form av hydrerade växtoljor (HVO). De kan till skillnad från rapsmetylester (RME) blandas i diesel i höga andelar samtidigt som specifikationen för diesel fortfarande uppfylls. Därmed påverkas inte övriga avgasutsläpp negativt.

Mängden fossil bensin i vägtransportsektorn har minskat under ett antal år som ett resultat av att gamla personbilar, som går på bensin, byts ut mot nya dieseldrivna. Under 2016 minskade även mängden fossil diesel. Förklaringen till detta ligger till stor del i att biodiesel i form av hydrerade växtoljor (HVO) ersatt fossil diesel.

Mängden HVO ökade under 2016 med 87 procent, samtidigt minskade mängden RME med 14 procent. Det resulterade i att andelen biodiesel av dieselbränslen ökade från 18 procent till 25 procent.

Mängden fordonsgas till personbilar och bussar var under 2016 på ungefär samma nivå som under 2015. Mängden biogas ökade medan mängden naturgas minskade, vilket resulterade att andelen biogas i fordonsgasen ökade från 74 procent till 75 procent.

Mängden E85 (etanol till personbilar) fortsätter att minska huvudsakligen beroende på att man i mindre utsträckning väljer att tanka etanolbilarna med E85. Numera sker också en minskning av antalet etanolbilar i trafik även om den än så länge inte är så stor. Trafikverkets bedömning är att andelen E85 av den totala mängden E85 och bensin som tankas i etanolbilar minskade från knappt var tredje tank (31 procent) 2015 till drygt var sjätte tank (17 procent) 2016, vilket kan jämföras med toppnoteringen på nio av tio tankningar (90 procent) från 2008. Med undantag från enstaka månad har det också priset på E85 räknat per energienhet varit högre än för bensin vilket gör det svårare att motivera takning av E85. Mycket stora investeringar har gjorts i utbyggnad av infrastruktur för tankning av E85 i Sverige. En etanolbil som körs på E85 har dessutom över 40 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om den körs på bensin. Utvecklingen med minskad andel tankning E85 i etanolbilar är därför oroväckande av flera skäl.

Totalt användes cirka 13,8 TWh biodrivmedel (och ca 50 GWh el) inom vägtrafiken 2016. I mängd räknat är det mer än de 10 TWh som skulle behövas för att nå det föreslagna målet om 70 procent minskning till 2030 jämfört med 2010. Det förutsätter dock att det samtidigt utvecklas ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och användning och elektrifiering som tillsammans minskar energianvändningen i klimatscenariot med 55-60 procent. Sker inte detta kommer det behövas mer biodrivmedel.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga