Start

Ökad biodrivmedelsproduktion i GävleDala - seminarium 26/4!

Publicerad: 27/4

BiodrivMitt genomförde ett seminarium, digitalt, den 26 april

och vi var 62 anmälda deltagare, inklusive 6 medverkande föredragshållare.

Ordförande Claes Rosengren inledde med att säga att fokus för seminariet är ökade satsningar genom råvara från främst skogsbruket

men vi har potential i våra åkrar och vi har biogasproduktion i Gästrikland och snart i Dalarna. Vi förväntar oss biogasproduktion även i Hälsingland.

 

Våra skogar ger stora mängder fossilfri energi för värme, el men allt mer drivmedel. Senaste exemplet på det är Pyrocells satsning på produktion av bioolja i Setras sågverk i Gävle.

Setra ägs av Sveaskog och Mellanskog och är en mycket stor aktör på trävarumarknaden. Pyrocell AB ägs av Setra och Preem. Preem äger bioreffinaderier.

Men finns förutsättningar för att satsa vidare på biodrivmedelsproduktion, inte minst i GävleDala? Dagens moderator, Lennart Sjögren, vice ordförande i BiodrivMitt, presenterade föredrag och ställde frågor.

 

Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige (fd SPBI) informerade om läget ur olika synvinklar och om vad som är önskvärt, ja rent av nödvändigt, för att vi ska lyckas ta fram egna drivmedel, inte minst i orostider pga såväl beroende från Ryssland och de globala klimatförändringarna. Det skulle betyda mycket om Sverige får skattebefrielse för flytande biodrivmedel (vilket biogas fått förra året). Jessicas presentation finns här!

 

Kjell Andersson, näringspolitisk chef och kommunikationschef i Svebio, berättade att vi i Norden har produktionskapacitet för 15-20 TWh per år! En summering av ungefärliga kapaciteter i näringslivets planer ger vid handen att ytterligare 45-50 TWh kapacitet kan tillkomma - om styrmedel, politisk enighet mm infinner sig, exv Contract for difference (ta bort prisskillnad fossilt vs förnybart). Viktigt att reduktionsplikten ligger fast! Kjells presentation finns här!

 

Karin Perers, ordförande i skogsägareföreningen Mellanskog, berättade om hur hon som över 300.000 privata skogsägare, varav en stor andel är kvinnor, tänker på och sköter skogen, med dess långsiktighet och mångfald. Mellanskogs samlade årsleveranser av skogens sortiment är knappt 6 miljoner fastkubikmeter, motsvarande ca 12 TWh omräknat. Dessutom leveranser av energisortiment motsvarande 1,5 TWh. Intresset för att bidra till ökad biodrivmedelsproduktion är stort, liksom för exv biokol för olika ändamål! Karin berättade om Mellanskogs, och därmed Setras, joint venture-satsning med Preem, via dotterbolaget Pyrocell, som nu producerar bioolja i Gävle. Karins presentation finns här!

Här kan du se en kort film om Mellanskogs biobränsleleveranser till Stockholm Exergis Värtaverkets kraftvärmeverk!

 

Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell AB, berättade om företagets i september nystartade fabrik för produktion av bioolja från sågspån (av talltimmer). Fabriken är integrerad med Setras stora sågverk i Gävle och invigningen skedde i december 2021. Produktionen har hittills levt upp till förväntningar och kalkyler och årsproduktionen indikerar ca 25.000 ton bioolja, som fraktas till Preems bioraffinaderi i Lysekil. Vid processen får man ånga från det fuktiga spånet, ånga som sedan används för torkning av det sågade virket! Setra har i mellansvenska regionen fler sågverk och vidareförädlingsenheter, där sågspån av tall- och grantimmer faller och det skulle kunna resultera i ca 4 gånger så hög produktion framöver, dvs ca 100.000 ton bioolja/år, som i sin tur motsvarar drygt en TWh energi! Pontus presentation finns här!

 

Jörgen Fernvik, produktchef i sågverksföretaget Bergkvist Siljan AB, berättade att det sedan 3 år fusionerade företaget nu består av sågverk i Insjön, Mora och Blyberg, som i sin tur nu ingår i den tredje största sågverkskoncernen i Europa, österrikiska Mayr Melnhof Holz. Jörgen har ställt samman den ungefärliga volymen trävaror som sågas i GävleDala-regionen (inkl några sågverk strax utanför länsgränserna) och presenterade därmed sågspånsvolymerna från dessa och det handlar om nivån 1,6 TWh energi, exv bioolja per år. Med Setras volymer i nivån drygt 2 TWh! Jörgens presentation finns här!

 

Magnus Nyfjäll, vd i Colabitoil AB, berättade om företagets relativt korta verksamhetstid, då man byggt upp ett nät av drivmedelstankstationer för HVO100 och att man nu närmar sig fullskalig produktion av ca 500.000 kbm biodrivmedel/år på sin stora fastighet i Norrsundet, några mil norr om Gävle. Produktionsanläggning på plats runt 2023/2024. Magnus presentation finns här!

 

Vi deltagare kände en växande framtidstro, tack vare de presenterade berättelserna, som består av både lyckade satsningar och vällovliga nya satsningar framöver! Många tankar dyker upp och vem vet, kanske vi får en allt större produktion i vår region av olika biodrivmedel? Kanske leder detta till regionala raffinaderier, som reducerar biooljetransporter på långa sträckor till sydvästra Sverige? Positiva sysselsättnings- och klimateffekter etcetera?

BiodrivMitt avser att återkomma då och då om vad som är på gång om bl a biodrivmedel. Håll ögonen öppna!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK