Start

Medlemsmöte i Sandviken och digitalt 16 mars 2022!

Publicerad: 17/3

Den 16 mars samlades medlemmar i BiodrivMitt både på plats i Sandvikens Stadshus och digitalt.

Vi ägnade mötet åt två olka föredrag, dels att ta del av vad som sker inom vätgasens område i Gävleborg och Dalarna, dels hur vår grannorganisation Biodriv Öst arbetar för att komma framåt vid kloka vägval.

Hanna Bramfeldt och Anna Karlsson vid Sandbacka Science Park i Sandviken berättade om intressanta utvecklingssteg som nu tas i rask takt - inte minst i Gävle-Dala-regionen!

Ulf Troeng i Biodriv Öst berättade om hur han och hans medarbetare jobbar sig framåt för att kunna komma med väl underbyggda fakta och rekommendationer för att mota bort fossila drivmedel i transportsektorn.

 

Innan lunchen berättade vice ordförande Lennart Sjögren om BiodrivMitts verksamhetsplan 2022 och om BiodrivMitts uttalande vid föreningsstämman, som genomfördes efter lunchen.

Dessa båda punkter har lett till att ett seminarium om kraftsamling för biodrivmedelsproduktion ska genomföras digitalt den 26 april!

 

BiodrivMitts uttalande vid stämman 16 mars 2022:

Kraftsamla på stor inhemsk produktion av biodrivmedel i Gävleborg och Dalarna!

Vi lever i en mycket turbulent tid med rekordhöga drivmedelspriser och elpriser. Detta påverkar företag och privatpersoner. Även företag som levererar fossilfria bränslen och elbilar.
Kostnader för transporter ökar, inte minst de som körs på HVO 100.

Kraven på snabba åtgärder från EU:s och från regeringens sida är oerhört stora och berör dels skatter, dels reduktionsplikten.

Politiska partier vill sänka drivmedelsskatter men även minska ambitionerna i reduktionsplikten. EU kommissionen har aviserat förslag för att stabilisera energimarknaderna och förslag att fasa ut rysk gas, olja och kol till 2027.

På kort sikt är de höjda priserna på el och drivmedel en reell utmaning. Att korrigera det genom en sänkning av reduktionsplikten riskerar stärka oljeimportberoendet och gör att utsläppen av fossil koldioxid ökar i Sverige.

Nu när totalförsvaret behöver stärkas, krävs att vi kan ta fram inhemskt producerade biodrivmedel från skogsbruksrester och annan biomassa och producera biodiesel och flygbränsle till försvaret.

Sverige har ännu inte lyckats skala upp produktionen där t. ex lignin omvandlas till flytande biodrivmedel utan Sverige fortsätter att dammsuga den internationella marknaden på biodrivmedel - trots att vi är ett skogsland som också har ett överskott av jordbruksmark.

Försvaret skulle kunna upphandla detta inhemska biobränsle och ett tekniksprång skulle i fredstid kunna användas för att minska användningen av fossil olja i flera sektorer. De statsstödsregler som legat i vägen för uppbyggnad av sådan kapacitet kan inte hindra sådana åtgärder för att stärka vårt försvar.

Gävleborg och Dalarna med mycket stora skogsarealer och stor skogsindustri bör gå i täten och att snabba på den utveckling av produktionskapacitet som redan sker och som planeras och diskuterats i bl a Gävle, Norrsundet och Vallvik.


En stor regional uppslutning av näringslivet, staten, regionerna och de 25 kommunerna krävs!

Därför tar BiodrivMitt initiativ till en regional konferens för att få tillstånd en kraftsamling i Dalarna och Gävleborg för snabbt utökad produktion av biodrivmedel.

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK