Start

Hur fossilfritt är det inom fjäll- och skidturismen?

Publicerad: 3/6

Den 1 juni hade BiodrivMitt ett digitalt frukostmöte med 20 deltagare om hur läget är i fjäll- och skidturismområdena beträffande fossilfri omställning.

Moderator var Lennart Sjögren, vice ordförande i BiodrivMitt.

Tre inbjudna medverkande berättade om läget. De var Titti Rodling, vd SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation), Fanny Sjödin, hållbarhetschef Skistar Sverige-Norge samt Per Granås, inköpschef Skistar Sälen.

Titti: SLAO har 197 medlemmar spridda i landet, varav flera i Dalarna och Gävleborg. Medlemsföretagen har successivt halverat fossila drivmedel sedan ca 2015, tack vare HVO100 men nu ser det ut att bli svårare pga kraftigt ökad kostnad, som alltmer beror på minskad tillgång men som ju blandas i den "vanliga" dieseln. Antalet laddstationer har på kort tid ökat från 86 till ca 200 och förväntas öka till 400 framöver. Tyvärr släpar kollektivtrafiken, som Regionerna ansvarar för, efter!

Fanny: Skistar jobbar för att få fler människor i rörelse och har nu ett mål om 7 miljoner aktivitetsdagar! Man värnar om ekosystemen och försöker minska mänsklig påverkan i sitt viktiga klimat- och miljöarbete! Skistar använder HVO100 i sina verksamheter och är mycket nöjda med att alla dieselmotorer i pistmaskiner och andra fordon! Men det finns mycket att göra för att använda olika transportsätt för att uppnå ökad fossilfrihet!

Per sade att Skistar bytte till 2015 och det har ersatt stora kvantiteter fossil diesel i deras olika maskiner och fordon. Skistar säljer i andra hand HVO till exv lokala åkerier, som annars har långt till publika tankställen med HVO. Det är önskvärt med gemensamma tankställen på lämpliga platser men viktigt att pistmaskinerna får för långt att "larva" sig fram för att tanka! Per tror och hoppas på vätgas men den är inte på plats nu.

Gemensamt konstataerade vi att det är mycket önskvärt och viktigt att Sverige, Norden och inte minst Dalarna-Gävleborg producerar mycket biodrivmedel, något som bl a BiodrivMitt jobbar för genom påverkan!

Vad gäller laddställen, sade Magnus Ernström, Hälsingerådet, att ett stort problem är tillgång till eleffekt, att kunna ansluta till lämpliga platser längs de större vägarna, exv vägarna till och från fjällvärlden. Det är intressant att försöka skapa kringaktiviteter kring laddställena för att minska långa, tråkiga laddpauser med köer.

Helen Wittesjö, Dala Vind AB, berättade att flera kommuner i samverkan, satsar på 18 laddstolpar längs väg 66 mellan Fagersta och Sälen. Man har sökt bidrag och ska få besked i juni, förhoppningsvis positivt.

Fanny berättade om satsningen på mobil laddstation, som sattes upp i Ljusdal i vintras - ett samarbete mellan Skistar, Audi och Jämtkraft. Denna temporära lösning kan bli vanligare i väntan på långsiktiga lösningar. Hon tycker sig ha märkt att elbilsägare är mer tålmodiga att få vänta på att ladda jämfört med tankande bilägare ;-) Kundtrycket är drivande.

Per berättade, att Skistar Sälen har två flisvärmeanläggningar till ett flertal byggnader, vilket frigör el till sådant som bara kan drivas med el. Nattbelysning stängs av nattetid för att spara el.

Mer kraft måste tas för att utveckla kollektivtrafiken i dessa turismområden och det innefattar tåg, buss och flygplan, som exv de flyplan som flyger till och från Scansinavian Mountains Airport nära Sälen

Allt färre yngre, som bor i städer söderut, väljer att ta körkort för bil. Här är önskvärt att kollektivtrafiken bidrar mycket starkare med att möjliggöra resor till fjäll- och skidområdena för en växande grupp medborgare!

 

Några krav som summering av mötet:

Tillgänglighet för biodrivmedel till överkomligt pris!

Laddinfrastruktur för långsiktiga lösningar!

Förbättra alla trafikslags möjligheter att medverka till fossilfrihet!

Stabiliteten av beskattning av biodrivmedel måste bli långsiktig!

Infrastrukturen av elnäten måste säkerställas!

 

Konstaterades att teknik, kunskap, pengar och mark finns!

 

BiodrivMitt tackade deltagarna för ett bra, konstruktivt frukostmöte och hälsar alla välkomna åter efter en tid för att klargöra hur utvecklingen sker.

 

Claes Rosengren

ordförande

 

 

 

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK