Start

Frukostmöte om Biogas i Gävleborg!

Publicerad: 22/12, 2021

Den 14/12 hade BiodrivMitt ett digitalt frukostmöte om biogas i Gävleborg.

Anledningen var att datera upp oss om läget i länet, såväl inom produktion som inom tankställen.

Vi fick en bra belysning av läget genom Sandra Wright och Agneta Sundström, Högskolan i Gävle (HiG), som berättade om både möjligheter och svårigheter.

Vi var ca 15 deltagare, bl a Jürgen Lorenz, Gästrike Ekogas och Therese Metz, Gästrike Återvinnare/Gävle kommun.

Sedan biogassatsningar propagerades för från 2008 i Gävleborg (och Dalarna), hände det positiva saker de första åren; Gästrike Återvinnare och Gävle Energi bildade Gästrike Ekogas och man etablerade ett tankställe på Sörby Urfjäll för både bussar och personbilar, i väntan på egen produktion, som startade något år senare vid Duvbackens reningsverk.

Ganska snart uppstod behov av mer biogas för att främst förse fler stadsbussar, varvid Ekogas byggde en större produktionsanläggning i Forsbacka, invigd i september 2017. Nu drivs ett femtiotal bussar med Ekogas biogas!

 

Men vad har hänt i övriga Gävleborg? - Ingenting!!!

Agneta presenterade följande!

Sandra presenterade följande!

 

Det finns två tankställen i hela länet - båda i Gävle kommun (Gävle och Forsbacka), på gång sedan många år också i Teknikparken, Gävle. Inget tankställe i hela Hälsingland!

HiG:s projekt BioVäx har kommit fram till att det finns drygt 30 lantbrukare, främst i Hälsingland, som har tämligen stora volymer substrat i sina verksamheter i form av grödor, växtdelar och gödsel. I hälsingekommunerna finns också ganska stora mängder hushållsavfall och substrat från avloppsreningsverk. Därtill finns olika substrat från industrier, restauranger mm.

Så... vad väntar vi på???

Frukostmötet avrundades med följande:

  • Om det finns ytterligare lämpliga substrat, lönsamhetsförutsättningar och intresse från marknaden, kan vi se fram emot ökad biogasproduktion, nya biogastankställen och fler gasdrivna fordon - såväl komprimerad biogas (CBG) till personbilar och lätta lastbilar som flytande biogas (LBG) till tunga fordon!

  • Det behövs fler företag som vill satsa på biogasproduktion i Gävleborg. Ekogas har gjort det bra men klarar sannolikt inte nya investeringar, så det behövs fler (ickeoffentliga) aktörer som har kapital att satsa på såväl produktion som tankställen! Grannen Dalarna har ännu inte någon biogasproduktion men har exporterat sitt hushållsavfall i form av slurry till Högdalens biogasfabrik i Stockholm men nu pågår byggnation i Borlänge av en av Sveriges största biogasfabriker (120 GWh), inriktad på fordonsgas, tack vare att Gasum och Borlänge Energi "funnit varandra"!

  • Det är det som gäller - att finna varandra!

  • Forskning är bra i början men när man vet hur man bygger en biogasfabrik, är det viktigast att finna aktörer som kan och vill bygga fabriken. Det finns många sådana fabriker i Sverige och utrikes att kopiera!

 

Vi enades om att anordna ett nytt möte in på nästa år för att stämma av vad som förhoppningsvis har börjat hända i "Biogas Gävleborg".

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK