Start

Frukostmöte hos Bavaria Gävle 17 januari 2018

Publicerad: 17/1, 2019

Ett frukostmöte om vad företagare kan och bör göra för att minska klimatpåverkan vid transporter, hölls hos Bavaria i Gävle!

Arrangörer var Företagarna Gävleborg och BiodrivMitt.

Mötesvärd för detta frukostmöte var bilhandelsföretaget Bavaria.

Ytterligare 8 möten ska hållas i Gävleborg t o m maj.

Vi var ca 25 deltagare, huvudsakligen företagare inom Företagarna Gävleborg. Även några företagare kom via Hållbart Näringsliv i Gävle.

Den viktiga startpunkten - frukost - avnjöts innan själva mötet, varpå platschefen Magnus Monié hälsade välkommen och berättade om företaget och dess tillhörighet i Hedin Bil.

Därefter berättade regionchefen Eva Cooper om Företagarnas hållning och vikten av att arbeta för ökad hållbarhet och därmed minskade koldioxidutsläpp i alla våra företag.

BiodrivMitts orförande Claes Rosengren och vice ordförande Lennart Sjögren berättade om BiodrivMitts arbete med att förmå Gävleborgs (och Dalarnas) invånare att göra allt vad man kan för att ställa om transportsektorn snabbare. Här är naturligtvis bilhandelsföretagen oerhört viktiga! De har ett stort ansvar för att hjälpa befintliga och presumtiva kunder att välja rätt, både vad gäller driftalternativ och drivmedel. Sverige har varit ett av världens mest framgångsrika länder att minska den inhemska fossila energitillförseln och ligger bäst till i EU, både vad gäller samhället totalt och transportsektorn. Dock finns mycket kvar att göra inom transportsektorn, där fossil olja dominerar kraftigt.

Men företagen själva kan - och ombeds - göra egna val! Det finns bilar med fossilfria drivlinor (batteri-elbilar, bränslecells-elbilar, (bio)gasbilar, etanolbilar) men också biodrivmedel (främst biodiesel, exv HVO), där vi kommer att se en utveckling mot egna drivmedelsfabriker, t o m i Gävleborg! Viktigt är också att tänka att laddhybrider, etanolbilar och gasbilar också har bensindrift, som naturligtvis måste utnyttjas så lite som det bara går! Det finns även s k elhybrider, där bensin är huvudsakligt drivmedel och där en liten elmotor kan minska bensinmotordriften tämligen marginellt.

Lennart och Claes informerade om Fossilfritt Sveriges positivt inriktade omställningsarbete, som resulterat i minst 9 tunga branschers stora satsningar på fossilfria processer och transporter samt propagerade för vikten av att Gävleborgs företag skyndsamt ombeds välja fossilfria transporter i både egen verksamhet och i upphandlad verksamhet! De bör gärna ansluta sig till Transportutmaningen respektive Tjänstebilsutmaningen.

Förutom att köpa nya "klimatbonusbilar", är det lätt att tanka befintliga bilar med dieselmotor med förnybar diesel, exv HVO, som finns att tanka på över 20 ställen i Gävleborg! Tänk, om länets ca 50.000 "dieselbilar" skulle tanka biodiesel istället!!! En stor insats för klimatet! På BiodrivMitts hemsida kan man se var man kan tanka och ladda fossilfritt!

Nästa föredragshållare var marknadschef Niclas Bornegrim, Colabitoil, som berättade om det relativt unga företagets satsningar på förnybara drivmedel (biodiesel, biobensin, flygbränsle) vid sin fabrik i Norrsundet samt återförsäljning av biodiesel ("Neste MY") i väntan på större egenproducerade volymer. Eftersom alltför många bilfabrikat inte vågar(?) tillåta ren HVO i sina motorer, ingår alltid en försäkring mot eventuella motorskador, när man tankar HVO hos Colabitoil. Ännu har inget sådant fall inträffat. F ö ingår HVO i all diesel i Sverige, sedan reduktionsplikten för drivmedelssäljarna infördes 1 juli 2018.

Mötet avslutades av Bavarias säljare Johan la Fleur, som gav en exposé över BMW:s och Mini:s modeller, med tonvikt på drivlinor såsom batteri-el och laddhybrid (bensin+el) men också om det stora hållbarhetstänk som präglar produktion och materialval vid fabrikerna. Också viktigt. I nuläget finns ingen modell med gasmotor. Att BMW med euro6-motor fungerar toppenbra med ren HVO, kan Claes intyga...

BiodrivMitts hemsida innehåller andra användbara flikar att besöka för bilägare; vilka Klimatbonusfordon finns att köpa? och visa på bilen att du kör fossilfritt!

Varmt tack till alla er som kom i morse!

 

Nästa frukostmöte för företagare hålls hos Bilmetro i Hudiksvall den 15 februari!

Invänta länk för anmälan...

 

 

 

Ekonomiskt stöd har erhållits av Länsstyrelsen Gävleborg. Frukostmötena ingår i Samverkan fossilfritt Gävleborg.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK