Start

Frukostmöte för företagare; fossilfria transporter - Gävle!

Publicerad: 19/5, 2019

Ett frukostmöte om vad företagare kan göra för att minska klimatpåverkan vid transporter, hölls 10 maj hos Bilbolaget i Gävle!

Arrangörer var Företagarna Gävleborg och BiodrivMitt.

Mötesvärd för detta frukostmöte var bilhandelsföretaget Bilbolaget.

Vi var ca 20 anmälda deltagare, huvudsakligen företagare/medlemmar i Företagarna Gävleborg.

Den viktiga startpunkten - frukost - avnjöts innan själva mötet, varpå försäljningsschefen Daniel Kraft hälsade välkommen och berättade om Bilbolaget.

Därefter berättade regionsamordnaren i Företagarna Gävleborg, Jobs Emilie Staaf, om Företagarnas hållning och vikten av att arbeta för ökad hållbarhet och därmed minskade koldioxidutsläpp i våra företag.

BiodrivMitts orförande Claes Rosengren och vice ordförande Lennart Sjögren berättade om BiodrivMitts arbete med att förmå Gävleborgs (och Dalarnas) invånare att göra allt vad man kan för att ställa om transportsektorn snabbare. Här är naturligtvis bilhandelsföretagen oerhört viktiga! De har ett stort ansvar för att hjälpa befintliga och presumtiva kunder att välja rätt, både vad gäller driftalternativ och drivmedel. Sverige har varit ett av världens mest framgångsrika länder att minska den inhemska fossila energitillförseln och ligger bäst till i EU, både vad gäller samhället totalt och transportsektorn. Dock finns mycket kvar att göra inom transportsektorn, där fossil olja dominerar kraftigt.

Men företagen själva kan - och ombeds - göra egna val! Det finns bilar med fossilfria drivlinor (batteri-elbilar, bränslecells-elbilar, (bio)gasbilar, etanolbilar) men också biodrivmedel (främst biodiesel, exv HVO), där vi kommer att se en utveckling mot egna drivmedelsfabriker, t o m i Gävleborg! Viktigt är också att tänka att laddhybrider, etanolbilar och gasbilar också har bensindrift, som naturligtvis måste utnyttjas så lite som det bara går! Det finns även s k elhybrider, där bensin är huvudsakligt drivmedel och där en liten elmotor kan minska bensinmotordriften tämligen marginellt.

Lennart och Claes informerade om Fossilfritt Sveriges positivt inriktade omställningsarbete, som resulterat i minst 9 tunga branschers stora satsningar på fossilfria processer och transporter samt propagerade för vikten av att Gävleborgs företag skyndsamt ombeds välja fossilfria transporter i både egen verksamhet och i upphandlad verksamhet! De bör gärna ansluta sig till Transportutmaningen respektive Tjänstebilsutmaningen.

Förutom att köpa nya "klimatbonusbilar", är det lätt att tanka befintliga bilar med dieselmotor med förnybar diesel, exv HVO, som finns att tanka på över 20 ställen i Gävleborg! Tänk, om länets ca 50.000 "dieselbilar" skulle tanka biodiesel istället!!! En stor insats för klimatet! På BiodrivMitts hemsida kan man se var man kan tanka och ladda fossilfritt!

Niclas Bornegrim från Colabitoil informerade om deras satsning på att producera, återförsälja och anlägga tankställen för HVO (hydrerad vegetabilisk olja), biobensin och flygbiodrivmedel. Detta var extra lägligt nu eftersom både Volvo Cars (tillverkade fr o m 2015) och Renault (tillverkade från vecka 48, 2018) nu godkänner ren HVO (EN15940) i sina dieselmotorer för att motorgarantin ska gälla! Knappt 2000 bilar med dieselmotorer, sålda av Bilbolaget, bara i Gästrikland, kan alltså vara trygga med att tanka HVO100 NU och minska fossila koldioxidutsläppen med ca 90%!!!

Mötet avslutades av Daniel Kraft, som gav en exposé över Volvos och Renaults modeller, med tonvikt på drivlinor såsom batteri-el och laddhybrid (bensin+el) men också om det stora hållbarhetstänk som präglar produktion och materialval vid fabrikerna.

BiodrivMitts hemsida innehåller andra användbara flikar att besöka för bilägare; vilka Klimatbonusfordon finns att köpa? och visa på bilen att du kör fossilfritt!

Varmt tack till alla er som var med!

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK