Start
Inbjudna invigningsgäster

Inbjudna invigningsgäster

Ernsts Express har invigt ett nytt bioraffinaderi i Avesta!

Publicerad: 7/4, 2019

Fredagen 5 april 2019 invigdes ett nytt biodiesel-raffinaderi vid åkeriet Ernsts Express återvinningsanläggning i Nordanö, Avesta.
50.000 liter biodiesel per år ska tillverkas och köras i åkeriets egna fordon, gjort på bland annat gammal frityrolja.
– Vi ska lära oss hur man får till cirkulära ekonomier internt, säger VD:n Roger Blom.

Miljötänk är inget ny företeelse för Ernsts Express. Sedan 2008 har de använt biobränslen så som RME och HVO och de har nu kört på hundra procent förnyelsebart bränsle i fyra år.

– Koldioxidutsläppen från den tunga trafiken ökade med en halv procent i Sverige under 2018, men vi hade ifjol en reduktion på 38.204 ton. Det känns bra att vi gör vad vi kan, säger Roger Blom, VD för Ernsts Express.

Roger Blom, VD för Ernst Express, och James Hygate, VD för Green Fuel.

Roger Blom, VD för Ernsts Express, och James Hygate, VD för Green Fuels.

Bild: Linda Mankefors

Vid åkeriets återvinningsläggning utanför Avesta där dotterbolaget CEAB bedriver återvinning av verksamhetsavfall, har nu ett miniraffinaderi för biodiesel invigts.

Frityrolja från Burger King blir nu till biobränsle i Ernsts Express egen fordonsflotta.

Åkeriet är ett industritransportföretag, som kör 350 till 400 lass om dagen. Roger Blom är noga med att påpeka att åkeriet inte är ett hållbarhetsföretag, det är tunga transporter man sysslar med i huvudsak.

– Men, vi är för förändringar och tar till oss ny teknik. Vi har mycket kontakt med forskare på Uppsala universitet. Till exempel har de tagit fram nya solceller med dubbelt så bra verkningsgrad, de nya solcellerna är tunna som filmer. Ett av våra fordon har redan monterats med solceller. Det ska kunna täcka 15 procent av fordonets energiförbrukning.

Sedan tidigare kör också åkeriets fordon på den elväg som gjorts mellan Sandviken och Kungsgården sedan 2016. Det experimentet har gått bättre än väntat.

– Vi hoppas på att hela vägen mellan Borlänge och Gävle ska kunna bli elväg, det är mycket tung trafik som kör där, säger VD:n.

Det nya biodiesel-raffinaderiet som nu är igång är inköpt från bolaget Green Fuels, som har hundratals anläggningar i 80 länder. Bolaget ägnar sig mycket åt forskning på hållbara bränslen och nya råvaror. Ernsts Express bioraffinaderi Fuel Matic blir Green Fuels första anläggning i Skandinavien.

– I den nära framtiden kan det lika gärna bli fluglarver och alger som det görs bränsle på, säger James Hygate, VD för Green Fuels.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson klippte bandet till det nya raffinaderiet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson klippte bandet till det nya raffinaderiet. "Ernsts Express är ledande i miljötänk. De tar nya steg hela tiden och nöjer sig inte", menar kommunalrådet.

Bild: Linda Mankefors

Inledande volymer biodiesel i det nya raffinaderiet kommer att tillverkas av UCO ("used cocking oil", det vill säga förbrukad matolja) från Svensk Fettåtervinning AB.

Tilltänkta råvaror i anläggningen framöver förutom förbrukat matolja kan bli svensk rapsolja och importerade vegetabiliska oljor som Jatropha och solrosolja.

Användandet av palmolja i biobränslen har varit kontroversiellt, vet ni om någon sådan kommer att ingå?

– Om det har använts i till exempel Burger Kings egen frityrolja kan vi inte veta, i övrigt om palmolja ska ingå anser jag att det ska vara certifierad palmolja, säger Roger Blom.

Raffinaderiet har en kapacitet att producera cirka 50.000 liter biodiesel årligen. Det har kostat 300.000 kronor att köpa in och beräknas betala sig inom tre till fem år, beroende på råvarupriserna. Faller det väl ut så kommer det att utökas.

– Om vi utökar så kan det betyda fler anställda. Det egna biobränslet vi får från raffinaderiet nu, kommer att täcka 2% av åkeriets förbrukning. Vi ska lära oss av det här och säkra råvarutillgången. Och vi ska lära oss nya cirkulära vägar och hur man får till cirkulära ekonomier internt, säger Roger Blom.

 

Roger Blom, VD för Ernst Express, och kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson invigde åkeriets nya biodieselraffinaderi.

Roger Blom, VD för Ernsts Express, och kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson invigde åkeriets nya biodieselraffinaderi.

Bild: Linda Mankefors

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson invigde åkeriet Ernst Express nya biodiesel-raffinaderi.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson invigde åkeriet Ernsts Express nya biodiesel-raffinaderi.

Bild: Linda Mankefors

Linda Mankefors

linda.mankefors@mittmedia.se

 

BiodrivMitt var en av de inbjudna gästerna och överlämnade en tavla för att visa föreningens uppskattning för arbetet med att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor, som medlemsföretaget i BiodrivMitt, Ernsts Express, bidrar till!

 

Se alla nyheter »

Invigningsgåvor

Invigningsgåvor

Egentillverkad biodiesel!

Egentillverkad biodiesel!

maskinen som raffinerar biooljan till dieselolja!

maskinen som raffinerar biooljan till dieselolja!

Lars Isacsson startar maskinen!

Lars Isacsson startar maskinen!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK