Start

BiodrivMitts regionala medlemsmöten våren 2021 är igång!

Publicerad: 22/4

Den 21 april startade BiodrivMitts medlemsmöten för våren 2021!

Först ut var ett möte för södra Dalarna.

Vi fick ta del av hur Ludvika kommun arbetar med att övergå till fossilfria arbetsmaskiner m m. Jacob Holgersson berättade och hans presentation kan du se här!

Vi diskuterade och ställde frågor och diskuterade kring denna inriktning, som går ut på att göra det lätt att göra rätt - utan att skuldbelägga dem som kanske inte gör helt "rätt", enligt färdplanen.

Kommunen jobbar med att se till att invånare, företag och besökare kan tanka biodrivmedel och ladda elbilar i kommunens utspridda tätorter.

Ett exempel på "nya tag" är att man sett till att asfaltera vägen mellan Ludvika och Björsjö med fossilfri asfalt (dvs utan bitumen).

 

Därefter redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

Majoriteten lantbrukare vill driva sin verksamhet utan fossila drivmedel men de har också en sträng, ekonomisk tillvaro att tackla.

Endast ca 4% av åkerarealen odlas med växter för biodrivmedel. Att använda biodrivmedel i lantbrukets maskiner kostar ca 2:50 kr MER (!) per liter att använda med exv HVO och RME jämfört med "vanlig diesel (som ändå innehåller drygt 20% biodiesel/HVO) samt att lantbruket åtnjuter en tidigare beslutad skattereduktion för fossil diesel. LRF jobbar för att föreslå politiken ändringar som gagnar fossilfria lösningar!

 

Den 22 april hade vi möte för Gästrikland.

Här handlade det om Gävle kommuns nya, men ej beslutade, Klimatfärdplan, som presenterades av Evelina Loberg.

Det är en mycket ambitiös plan, som måste stödjas och hanteras på ett handfast sätt för att lyckas uppnå målet om fossilfri kommun!

Vi konstaterade, att en nyckelfråga för att lyckas med omställningen är att bränslebyte kan göras utan problem i kommunen för såväl invånare, företag och genomresande tung trafik och personbilstrafik!

Här menade flera deltagare att kommunen hittills gör för lite och kanske hoppas att det ska "lösa sig själv" genom att befintliga oljebolag kanske kan komma att erbjuda biodrivmedel - medan tiden rullar på.

De långa ledtiderna till förändring upplevs orimligt långa och det finns exempel på företag som vill etablera tankställen för biodrivmedel av olika slag men som inte får erforderlig hjälp av kommunen.

 

Sedan berättade Jennie Johansson, Gävle Hamn om den metodik de använder för att staka fram vad deras klimatfärdplan siktar till och - inte minst - hur man målmedvetet jobbar både internt och med andra företag

för att hela tiden stämma av hur man avancerar mot målen men också sätter in "smörjmedel" för att uppnå vad som behöver göras för att inte tappa fart!

Denna metodik har redan resulterat i en del mer bestående förändringar och är ett sätt som andra, exv kommuner i sin helhet, bör efterlikna, tyckte flera av åhörarna!

 

Den 23 april hade vi medlemsmöte för Hälsingland.

Här fick vi ett intressant föredrag om elbilar av Jörgen Bengtson, Elbil Hälsingland.

 

Den 27 april hölls ett möte för norra Dalarna.

Här redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

 

Den 18 maj hölls ett möte för Gästrikland.

Vi fick ta del av Colabitoils satsningar för att ta fram fossilfria drivmedel som presenterades av Magnus Nyfjäll, vd Colabitoil.

Det relativt unga företaget har visat att man utvecklas och bygger en allt större marknad för fossilfria drivmedel!

 

Därefter redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

Majoriteten lantbrukare vill driva sin verksamhet utan fossila drivmedel men de har också en sträng, ekonomisk tillvaro att tackla.

 

Den 19 maj hölls ett möte för Hälsingland.

Mötet började med att Johan Ringmar berättade om hur vår nya medlem, Hudiksvalls kommun, arbetar för att minska fossilberoendet, särskilt inom transporter.

Johan har själv försökt anpassa sig till olika sätt att leva fossilfritt. Bl a ville han övergå till att skaffa en biogasdriven bil år 2010 men det fanns inga tankställen.

Nu, 11 år senare, finns ännu ingen biogasmack i nordvästra Hälsingland - inte ens i hela Hälsingland! Han bedömer att kommunens satsningar på bilar som drivs med HVO och el,

skulle blandas upp med biogasdrivna bilar. Kommunen jobbar för att erbjuda mark - men var är de som erbjuder biogas att tanka?

Ökad samverkan med grannkommunerna och drivmedelsföretag för tank- och laddställen, var ett förslag under mötet, där en representant för ett drivmedelsföretag deltog.

 

Därefter redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

Majoriteten lantbrukare vill driva sin verksamhet utan fossila drivmedel men de har också en sträng, ekonomisk tillvaro att tackla.

 

Den 25 maj hölls ett möte för Dalarna.

15 deltagare lyssnade till två av medlemmarna i BiodrivMitts styrelse, Roger Blom, VD Ernsts Express och Göran Forsén, konsult och politiker.

Roger Blom berättade om åkeriföretagens omställning till fossilfria transporter och vilken inverkan priserna på drivmedel har i nuläget. Vissa transportköpare betalar dagens merkostnader för HVO och RME, vissa reglerar direkt i avtal vilket drivmedel som ska användas medan andra transportköpare inte är beredda att styra vilka drivmedel som används. De olika större åkeriföretagen väljer att prioritera olika typer av fordon och drivmedel. Många vill beställa fordon som drivs med LNG och hoppas på en snabb utbyggnad av fler tankställen med LNG. Roger berättade att regeringen aviserat att inom kort redovisa nya stöd till omställningen. Beträffande vätgas som energibärare, satsar Volvo på vätgas medan Scania mest satsar på el. Deltagarna i seminariet kommenterade och frågan kom upp, hur råvaror från Sveriges jordbruksmark och skogsmark kan användas för framställning av förnybara drivmedel. En annan fråga som diskuterades, var EU:s påverkan på styrmedel och behov av långsiktiga spelregler.

 

Göran Forsén berättade om sin verksamhet som syftar till främja kommersiell service på landsbygden. Svärdsjö Intresseförening har startat ett bolag, Svärdsjö Tankställe AB, och föreningen har beviljats stöd från bl a Falu kommun och Klimatklivet för att skapa ”Pendlarparkering i Svärdsjö” eller Resecentrum i Svärdsjö. Man har fått ihop sammanlagt uppemot 2 Mkr till investeringen. Den drivs av den lokala utvecklingsgruppens helägda bensinbolag, ”Svärdsjö Tankställe AB” som man byggde 2017 till en kostnad av ca 4 Mkr. I dagens läge går dess avkastning till lokal utveckling vilket är det enda som bolagsordningen tillåter. Affärsidén är att få Svärdsjöborna att ta cykeln till bussen eller bilen till bussen och åka vidare till Falun eller Borlänge. Utifrån detta har man räknat ut utsläpps-minskningen av koldioxid under projektets livstid och man kan inte bara ta bussen utan ställa bilen och ha motorvärmare för vidare resa genom samåkning.En film har tagits fram som beskriver konceptet https://www.youtube.com/channel/UCm_kEGG1CO_On2CpYQk4inQ/videos

Seminariet belyste att omställningen berör både stad och landsbygd. De stora drivmedelsbolagen prioriterar städer och de stora vägstråken men med lokala initiativ och med stöd av pengar från staten och kommunerna, finns möjlighet att få fram smarta lösningar för landsbygden!

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK