Start

BiodrivMitts regionala medlemsmöten våren 2021 är igång!

Publicerad: 22/4

Den 21 april startade BiodrivMitts medlemsmöten för våren 2021!

Först ut var ett möte för södra Dalarna.

Vi fick ta del av hur Ludvika kommun arbetar med att övergå till fossilfria arbetsmaskiner m m. Jacob Holgersson berättade och hans presentation kan du se här!

Vi diskuterade och ställde frågor och diskuterade kring denna inriktning, som går ut på att göra det lätt att göra rätt - utan att skuldbelägga dem som kanske inte gör helt "rätt", enligt färdplanen.

Kommunen jobbar med att se till att invånare, företag och besökare kan tanka biodrivmedel och ladda elbilar i kommunens utspridda tätorter.

Ett exempel på "nya tag" är att man sett till att asfaltera vägen mellan Ludvika och Björsjö med fossilfri asfalt (dvs utan bitumen).

 

Därefter redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

Majoriteten lantbrukare vill driva sin verksamhet utan fossila drivmedel men de har också en sträng, ekonomisk tillvaro att tackla.

Endast ca 4% av åkerarealen odlas med växter för biodrivmedel. Att använda biodrivmedel i lantbrukets maskiner kostar ca 2:50 kr MER (!) per liter att använda med exv HVO och RME jämfört med "vanlig diesel (som ändå innehåller drygt 20% biodiesel/HVO) samt att lantbruket åtnjuter en tidigare beslutad skattereduktion för fossil diesel. LRF jobbar för att föreslå politiken ändringar som gagnar fossilfria lösningar!

 

Den 22 april hade vi möte för Gästrikland.

Här handlade det om Gävle kommuns nya, men ej beslutade, Klimatfärdplan, som presenterades av Evelina Loberg.

Det är en mycket ambitiös plan, som måste stödjas och hanteras på ett handfast sätt för att lyckas uppnå målet om fossilfri kommun!

Vi konstaterade, att en nyckelfråga för att lyckas med omställningen är att bränslebyte kan göras utan problem i kommunen för såväl invånare, företag och genomresande tung trafik och personbilstrafik!

Här menade flera deltagare att kommunen hittills gör för lite och kanske hoppas att det ska "lösa sig själv" genom att befintliga oljebolag kanske kan komma att erbjuda biodrivmedel - medan tiden rullar på.

De långa ledtiderna till förändring upplevs orimligt långa och det finns exempel på företag som vill etablera tankställen för biodrivmedel av olika slag men som inte får erforderlig hjälp av kommunen.

 

Sedan berättade Jennie Johansson, Gävle Hamn om den metodik de använder för att staka fram vad deras klimatfärdplan siktar till och - inte minst - hur man målmedvetet jobbar både internt och med andra företag

för att hela tiden stämma av hur man avancerar mot målen men också sätter in "smörjmedel" för att uppnå vad som behöver göras för att inte tappa fart!

Denna metodik har redan resulterat i en del mer bestående förändringar och är ett sätt som andra, exv kommuner i sin helhet, bör efterlikna, tyckte flera av åhörarna!

 

Den 23 april hade vi medlemsmöte för Hälsingland.

Här fick vi ett intressant föredrag om elbilar av Jörgen Bengtson, Elbil Hälsingland.

 

Den 27 april hölls ett möte för norra Dalarna.

Här redogjorde Pirjo Gustafsson, LRF, hur arbetet fortskrider inom jord- och skogsbruket för att övergå till fossilfria arbetsmaskiner.

 

 

 

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK