Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev mars 2021

Publicerad: 18/3, 2021

Nyhetsbrev Mars 2021

 

Slutkonferens för RATT-X den 12 maj kl. 9-12 (online)

Projektet RATT-X vid Högskolan i Gävle har sedan 2018 arbetat med systemanalys av förnybara drivmedel och el med utgångspunkt i förutsättningar och behov för olika aktörer i Gävleborgs län. Syftet med projektet är att genom kunskap-sutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter. Arbetet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg och Högskolan i Gävle. Mer info kommer på www.hig.se/ratt-x.

 

Handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter i Mellansverige

Dalarna och Gävleborg är starka industriregioner där långa avstånd både inom landet och till exportmarknader kan vara en konkurrensnackdel. Därför är frågan om konkurrenskraftiga godstransporter avgörande för regionens fortsatt tillväxt. Om Sverige ska klara sina klimatmål behöver utsläppen från transporterna minska kraftigt. Företagensincitament att investera i mer hållbara transportlösningar är beroende av att dessa lösningar även ökar företagens konkurrenskraft. I ett projekt initierat av Mellansvenska Handelskammaren ska under 2021 tas fram konkreta lösningar som kan minska transporternas klimatpåverkan och som är kostnads-effektiva. Mer specifikt fokuserar projektet på industrins godstransporter med start- eller slutpunkt i Dalarna eller Gävleborg. Region Dalarna och Region Gävleborg bidrar med finansiering. Mer information kommer att finnas på https://mellansvenskahandelskammaren.se/

 

Elbilsrekord på alla fronter dumpar priser

Försäljningen slår i taket, utbudet är rekordstort och priserna på elbilar sjunker. Problemet nu är bristen på laddstolpar/stationer, enligt experter .Elbilsbranschen efterlyser en bättre infrastruktur sedan utbudet av elbilar nått rekordnivåer och försäljningen är på topp.Enligt Ny Teknik, som rapporterar om utvecklingen, har priset på en begagnad elbil gått ner med åtta procent sedan december. Allt medan nya elbilar blivit fyra procent billigare, skriver tidningen med hänvisning till statistik från Wayke. Enligt Wayke har utbudet av nya elbilar ökat med 81 procent, och på begagnatmarknaden med 115 procent, jämfört med hur det såg ut för ett år sedan.

https://www.dagensps.se/motor/elbilar/elbilsrekord-pa-alla-fronter-dumpar-priser/?utm_campaign=hallbarhet&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=BO6Vhi8updtcuWI

 

Ökad konsumtion av förnybar bränsle

Finska Neste tror att konsumtionen av förnybar transport-och flygbränsle kommer att öka med 30 miljoner ton fram till 2030.

.https://www.dagensps.se/teknikdygnet/sa-paverkar-pandemin-energiomstallningen/?utm_campaign=teknikdygnet&utm_campaign=teknikdygnet&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=YSsYmv7UjAg

 

EU-batterier för sju miljoner elbilar år 2025

Tyskland och Frankrike tror att EU år 2025 kommer att producera batterier som räcker för sju miljoner elbilar. Det berättar ländernas respektive ekonomiminstrar i en gemensam artikel i tyska affärstidningen Handelsblatt.EU har satsat stora resurser på att bygga upp ett oberoende europeiskt ekosystem för litiumjon-batterier. År 2019 producerades 18,5 miljoner bilar i Europa samtidigt som 15,3 miljoner nya bilar registrerades. Ungefär en tiondel är elbilar och en tiondel laddhybrider av de bilar som registreras i EU nu. https://etn.se/index.php/67769?via=n

 

Pyrocell i Gävle- igång med produktion av bioolja i höst

Det första spadtaget i Kastet utanför Gävle togs för knappt ett år sedan, den 23 mars 2020. Rekryteringarna nästan klara – och anläggningen börjar ta form. Mars blir en intensiv månad för Pyrocell i Gävle. Byggfundamenten är på plats och monteringsstart av pyrolysoljefabriken sker i mitten av månaden. Företaget räknar med att kunna provköra fabriken i juni. Målet är produktion och leveranser av icke-fossil olja i höst. Pyrolysfabriken har framställts av det fransk-amerikanska företaget Technip FMC. För processteknologin står det holländska bolaget BTG-BTL. Huvudprocessbyggnaden har förtillverkats i moduler som innehåller processutrustning, kablage, rör, pumpar och liknande. Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem. Den pyrolysoljeanläggning som byggs i Kastet utanför Gävle är Sveriges första i sitt slag och ska bidra till förnybara drivmedel och en fossilfri transportsektor.I full drift ska Pyrocells fabrik tillverka cirka 25 000 ton pyrolysolja per år. Det motsvarar den årliga bränsleförbrukningen hos 15 000 personbilar.

https://www.setragroup.com/sv/pyrocell/aktuellt-om-pyrocell/intensiv-manad-for-pyrocell-i-gavle/

 

Försenad testbädd på väg

För ganska precis tre och ett halvt år sedan blev planen på en svensk testbädd för elfordon officiell. Nu börjar bygget av de tre anläggningarna i Göteborg, Nykvarn och Borås. Den största anläggningen hamnar i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13 000 kvadratmeter. Där kommer fokus att ligga på utveckling av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Här ska tester kunna utföras på alla typer av batterisystem, däribland komponenter från underleverantörer. I Borås ska säkerhetstester kopplat till bland annat laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker utföras. Medan arbetet i Nykvarn blir inriktat mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

https://etn.se/index.php/nyheter/67745-forsenad-testadd-pa-vag.html

 

Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar

Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är enligt BilSweden en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av förra året lanserades många populära laddbara modeller. Det gav en ketchupeffekt då många fick sina leveranser av beställda bilar i december, vilket också bidrog till inbromsningen, säger Mattias Bergman.

https://www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2021/svag-okning-av-nya-personbilar-i-februari

 

Höjda bilskatter från den 1 april

Den 25 mars väntas riksdagen fatta beslut om att höja bilskatterna på nya bilar kraftigt från den 1 april. Många vanliga bilmodeller får en skattehöjning på 40-50 procent eller mer. Samtidigt höjs bonusen för den som köper en elbil från 60 000 kr till 70 000 kr. Bonusen för laddhybrider kommer att sänkas.

https://www.dagensps.se/motor/beslut-i-dag-chockhojda-bilskatter-fran-1-april/

 

Bidragsmöjligheter - Satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer därmed från nio städer till tjugo.

Viable Cities söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbets-partners vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030.I dagsläget är följande städer med i satsningen: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Utlysningen riktar sig till dem, samt till uppemot 11 “nya” städer.

https://www.viablecities.se/utlysning8?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=60196c83197833270ff21d65&ss_email_id=603786ae08e71e2213e2e23a&ss_campaign_name=Nio+st%C3%A4der+ska+bli+tjugo+%E2%80%93+Klimatneutrala+st%C3%A4der+2030+2.0+har+%C3%B6ppnat&ss_campaign_sent_date=2021-02-25T11%3A15%3A01Z

 

Maserfrakts erfarenhet av LBG

Sex svenska logistikföretag som ingår i MaserFrakt har nyligen testat lastbilar som använder flytande biogas (LBG) som bränsle. Enligt MaserFrakt var man nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade LBG-lastbilarnas tysta motorer. Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är väldigt positivt. https://news.cision.com/se/gasum/r/sex-logistikforetag-testade-lbg-drivna-lastbilar-i-sverige-med-fantastiska-resultat,c3266209?fbclid=IwAR3bmk1OL6XHvdXk8WeQfLpdLJHo_GZ6DOb26BzWZijUCmIEgPxrnmXZ-J0

 

Region Östergötlands aktiva arbete med att påverka EU i bioenergifrågan

I två remissvar trycker regionrådet Julie Tran (C) på att biodrivmedel bidrar till klimatomställningen.

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/region-ostergotland-satter-press-i-biodrivmedelsfragan/?fbclid=IwAR2PbVf6e-HWo0wQ6ozNZYd45_DsbSeteuce_ic4U1cY9tzyr_NPVw1WAl4

 

Trafikverkets rapport- minskade utsläpp under 2020

Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med cirka nio procent eller drygt 1,3 miljoner ton förra året. Energieffektivisering inklusive elektrifiering av fordon bidrog till en tiondel av de minskade utsläppen. I övrigt förklaras de av tillfälligt minskad trafik under pandemin. Det beror till största delen på att andelen laddbara bilar ökar i nyregistreringen. Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan. Samtidigt är det första gången sedan 2017 som utsläppssnittet minskar för bilar med förbränningsmotorer, från 132 till 126 g/km.Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade under 2020 till preliminärt 22,8 procent från22,4 procent under 2019. Andelen HVO och RME av totala energianvändningen inom vägtrafiken var i stort sett oförändrade under 2020 jämfört med 2019. Mängden biogas låg under 2020 på ungefär samma nivå som under 2019 samtidigt som mängden naturgas minskade.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-02/rekordstor-minskning-av-koldioxidutslapp-fran-nya-bilar/

https://www.trafikverket.se/contentassets/ac3df8a1b07a49f09230c64189ccba4b/pm-vagtrafikens-utslapp-210224.pdf

 

Biodriv Tinget 2020

Här finns vi presentationer och filmer från konferensens talare och föredragshållare.

https://biodrivost.se/Publikationer/Seminariematerial/Details/2832

 

Kommande aktiviteter

  • 17 Mars 11:30-13:00 Webbinarium: Vätgas – Med teknik och juridik i tankarna. Vätgas Sverige och AFRY. Tillsammans med AFRY går vi igenom de tekniska och juridiska utmaningar som finns i vätgasbranschen idag. Hur ska vi navigera i djungeln kring tillståndsprocesser? Hur ska vi producera vätgas i framtiden?
  •  

 

  • 18 Mars 08:00-09:00 Mistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp.

Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering,självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen? Chalmers, samt representanter från näringslivet och myndigheter. https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/210318-mistra-carbon-exit-veckan-hur-nar-vi-nollutslapp-fran-personbilstrafiken.html

 

  • 18 Mars DenCity Slutkonferens. CLOSER.

Bl a om Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter - för en tystare och renare stad. https://closer.lindholmen.se/event/dencity-slutkonferens

 

  • 24 Mars 10:00-11:30 Gör ni er redo för framtidens laddinfrastruktur?

EasyPark bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om den digitala marknadsplatsen för elbilsladdning. https://trk.idrelay.com/2877/web?q=b3d-10a63a-00109f9b0b3d00000000000000109f9e&c=1a95da9caa

 

  • 25 Mars 13:30-15:00 Elektrifieringspakten: så elektrifierar vi transporterna i Stockholm till 2030.

Stockholms stad i samverkan med Eltransport Stockholm 2030. Online. Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) och Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) samt elsamordnare Ted Ell, Stockholms stad, medverkar med representanter för Eltransport Stockholm 2030, Johan Lindehag, vd, Ellevio, David Källsäter, vd, Scania Sverige och Sten Forsberg, chef, Volkswagen Personbilar Sverige. https://intra.kth.se/forskning/plattformar/energy/calendar/events/elektrifieringspakten-sa-elektrifierar-vi-transporterna-i-stockholm-till-2030-1.1053859

 

  • 25 mars 14.00 - 15.30 Teknik runt hörnet

Plats: www.fossilfrittsverige.se

https://fossilfrittsverige.se/event/teknik-runt-hornet/

  • 13 april Digital workshop ”Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?”

Svensk potential är stor och flera svenska teknologier utvecklas. För att investeringarna ska komma behövs mer från politiken. • Hur kan en kraftigt växande marknad förändras till mer inhemsk produktion? •Vad behövs i form av långsiktiga styrmedel?•Industrin är redo och flera projekt pågår för att bygga stora bioraffinaderier. Hur ska dessa fabriker kunna finansieras? https://www.svebio.se/evenemang/workshop-hur-far-vi-fram-mer-svenska-biodrivmedel/

  • 13 - 27 april Ansökan till Klimatklivet – Ansökningsperiod 2

 

  • 15 April Automotive Strategy Seminar. FKG och Bil Sweden.

Mobiliteten, transport av personer och paket är djupt rotad i mänsklighetens DNA sedan hästryggen och hjulet, men som i dag genomgår stora förändringar. Kravet på förändring mot ett hållbart samhälle leder till ett arbete som involverar alla från samhälle till produkt koordinerat. På FKG:s och BIL Swedens gemensamma strategiseminarium kommer vi med hjälp av representanter från vår industri och analysföretag belysa industrins och samhällets konsekvenser. https://fkg.se/aktiviteter/automotive-strategy-seminar-2/

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga