Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev juni 2022

Publicerad: 27/6, 2022

Här läser du BiodrivMitts nyhetsbrev juni 2022!

Nyhetsbrev Juni 2022
Vi gör nu uppehåll i juli. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti.
Trevlig sommar!

Produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel.
Utredare ska analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer det lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel. Negativa effekter på bevarandet av den biologiska mångfalden ska minimeras. Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15 februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/utredning-om-en-nationell-bioekonomistrategi/
https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/sverige-aentligen-redo-att-satsa-paa-biodrivmedel-tillsaetter-nationell-utredning-3190599
https://www.svd.se/a/nWqx1J/mer-svenskt-i-tanken-ska-starka-beredskapen

Utsläppen från inrikes transporter minskar långsamt
År 2021 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (31 procent). Utsläppen från inrikes transporter ökar något på grund av ökad trafik. Ökningen dämpas dock något av en ökad inblandning av biodrivmedel i bränslemixen, energi-effektivisering och ökad elektrifiering. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 21 procent.
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

Mer järnväg ska byggas
Regeringen har beslutat om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Om 10-15 år kan t ex Nya Ostkustbanan vara klar.
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-20222033/

100 procent bioflygbränsle vid provflygning
Flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste, genomförde idag världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna, som en del av ett samarbete för att göra flygbranschen mer hållbar. Vid flygningen ersattes fossilt jetbränsle med Neste MY Förnybart Flygbränsle™ som minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent.
https://www.neste.se/releases-and-news/renewable-solutions/idag-genomfordes-varldens-forsta-kommersiella-flygning-med-100-procent-bioflygbransle-i-bada

Infångat kol kan öka framtida produktion av biodrivmedel
Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från restströmmar från skogen är att kombinera produktionen med tekniker som nyttjar betydligt mer av kolet i råvaran. Konkurrensen om förnybara kolatomer förväntas öka, samtidigt som kriterierna för användande av olika bioråvaror skärps för att undvika konflikter med andra hållbarhetsmål. En systematisk utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att andelen nyttjat kol kan ökas för nästan alla teknikspår genom att kombinera drivmedelsproduktion med antingen bio-CCS eller bio-CCU.
https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/framtidssakrade-biodrivmedel-genom-okad-nytta-fran-biogent-kol-kol-klimat-och-kostnadseffektivitet-k3/

Elbilsguide
Broschyren har tagits fram inom projektet Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel. I projektet deltar BioDriv Öst, fem regioner, sex länsstyrelser och flera kommuner i östra Mellansverige. Mer information hittar du på www.projektetfossilfritt2030.se och utveckling.regionorebrolan.se
https://utveckling.regionorebrolan.se/contentassets/df95705d18f0406b9433f9db073bbb36/elbilsguiden.pdf

Volvo och vätgasdrift
Under andra hälften av detta årtionde” kommer Volvo lastvagnar att kommersiellt lansera en lastbil som drivs av vätgasbränsleceller. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Volvo Lastvagnar har utvecklat bränslecellsdrift under ett antal år. Nyheten för dagen är en prototyp. Kundtester ska inledas om några år. https://etn.se/index.php/69145?via=n
Fler aktörer ställer sig bakom åtaganden för enklare elbilsladdning
Åtagandena gäller nu för närmare 90 procent av Sveriges publika snabbladdningsstationer. Detta innebär en trygghet för en elbilist på långresa – man ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt oavsett vilken laddstation man kommer till. https://drivkraftsverige.se/fler-aktorer-staller-sig-bakom-ataganden-for-enklare-elbilsladdning/
https://mobilitysweden.se/aktuellt/press

Myndighetsgemensam vägledning om klimateffektbedömningar
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet och Trafikverket har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram en myndighetsgemensam vägledning för bedömningar av hur olika styrmedel och åtgärder påverkar utsläppen och upptagen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen.
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/myndighetsgemensam-vagledning-om-klimateffektbedomningar/

Väljer diesel – klimatsmart bränsle för dyrt
Priset på det förnybara och fossilfria drivmedlet HVO100 har under de senaste månaderna skjutit i höjden. I nuläget är prisskillnaden mellan HVO100 och vanlig diesel hela sex kronor per liter. MaserFrakts vd Per Bondemark berättar att företaget har som mål att bli helt fossilfria 2030. “Det som oroar oss är att en del kunder lämnar HVO som drivmedel helt och hållet. Istället går de tillbaka till diesel, vilket gör det tydligt att de börjar backa från sina egna miljöambitioner”, säger han, och tillägger att det är en oroväckande trend.
https://www.dagensps.se/motor/valjer-diesel-klimatsmart-bransle-for-dyrt/?utm_campaign=foretagare&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=4mDvlJ892P6gOx

Östra Mellansverige bra på att använda biodrivmedel
Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet – 54 procent jämfört med 24 procent. Mest ökar användandet av biodiesel och biogas. Det visar en ny rapport från projektet Fossilfritt 2030 där över 40 kommuner och regioner deltar.
https://bioenergitidningen.se/ostra-mellansverige-bra-pa-att-anvanda-biodrivmedel/?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=799ba4b98a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-799ba4b98a-77584073

Gröna Mobilister har kartlagt kommunernas omställning till fossilfri trafik i detalj
Den nya rapporten Gröna kommuner på väg 2022 tar pulsen på omställningen till fossilfri trafik i kommuner och regioner. Klimatpåverkan från våra transporter minskar. Men det går för långsamt, och olika fort i olika delar av landet. Omställningen sker på bred front även på landsbygden, men den behöver fler verktyg för att få upp farten.
https://gronamobilister.se/pressmeddelanden/2022/grona-mobilister-har-kartlagt-kommunernas-omstallning-till-fossilfri-trafik-i-detalj/

Debattinlägg -EU-politik för att slå ut biodrivmedel
EU-parlamentet gav nyligen sitt stöd till EU-kommissionens förslag om att i praktiken mönstra ut alla nya bilar med förbränningsmotorer från och med 2035. En del ledamöter tyckte att det var för långt fram i tiden. Några tyckte att man åtminstone skulle kunna tillåta 10 procent bilar som kan drivas med bränsle istället för el.
https://www.svebio.se/press/blogginlagg/eu-politik-for-att-sla-ut-biodrivmedel/
https://bioenergitidningen.se/eus-bilpolitik-ger-hoga-klimatutslapp/?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=799ba4b98a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-799ba4b98a-77584073

Kalender

20 juni Hearing gällande pågående arbete i kontrollstation för reduktionsplikten, som arrangeras av Energimyndigheten. Den är baserad på den konsekvensanalys som utförs inom ramarna för kontrollstation 2022 inom reduktionsplikten.
Senast 1 juli Stöd till produktion av biogas. https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/stod-till-produktion-av-biogas/

29 september https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=studieresa-till-borlange-29-september

26 oktober https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-gavleborg

16 november https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga