Start
Möte i Stora Enso-huset på Lugnet, med utsikt över skidstadion, hopptornen och "Mördarbacken"!

Möte i Stora Enso-huset på Lugnet, med utsikt över skidstadion, hopptornen och "Mördarbacken"!

BiodrivMitts medlemsmöte i Falun

Publicerad: 12/3, 2018

Årets första medlemsmöte hölls på Lugnet i Falun, alldeles intill förberedelserna inför Svenska Skidspelen.

Vi var 24 deltagare från båda länen - från Nordanstigs kommun i nordost till Avesta i söder.

Vi presenterade oss för varandra och berättade lite om vad vi medlemmar gör till vardags. Till exempel hade nya medlemmen Next Green AB från Mora tagit med ett par laddstationer, som vi kunde lära oss mer om på plats.

Ordförande Claes Rosengren berättade om antalet registrerade personbilar i våra län och vilka drivmedel de är registrerade för. Av totalt 467.000 fordon är 318.000 personbilar, varav 6% är registrerade för icke fossila drivmedel. Under 2017 registrerades ca 17.000 personbilar i GävleDala, varav 8% registrerats för fossilfria drivmedel. Ett litet steg åt rätt håll.

I GävleDala körs de flesta bilar med dieselmotorer på låginblandad fossil diesel. Tänk, om många av dessa 102.000 dieselmotorer i hög grad skulle drivas med fossilfri diesel, exv HVO 100 istället!

Tänk, om allt fler bilköpare beslutar sig för att köpa gasdrivna bilar, med tanke på den klart högre biogasproduktion vi fått i Forsbacka!

Tänk om fler bilköpare beslutar sig för att köpa eldrivna bilar, antingen med batteridrivna elmotorer eller med vätgasdrivna elmotorer!

Tänk om alla 14.000 bilar, registrerade för etanol, verkligen satsade på att tanka etanol istället för fossil bensin!

Vi kan konstatera, att

  • det finns bilar som kan köras med fossilfria drivmedel!
  • bilhandlarna i GävleDala faktiskt säljer sådana bilar!
  • det finns tank- och laddstationer med fossilfria drivmedel!

 

Efter denna beskrivning berättade vår medlem Bilmetros Mats Björklund och Christer Sjöblom om pågående bilförsäljning och - inte minst - hur de tror att det nya BonusMalus-systemet kommer att fungera.

"BonusMalus" innebär bl a att alla nyregistrerade bilar fr o m 1 juli i år kommer att få andra fordonsskatter. "Fossilbilarna" (Malus) åker på ca 3 gånger högre fordonsskatt under tre år, därefter återgång till nuvarande belopp medan bilar med mycket låga koldioxidutsläpp får en låg fordonsskatt och dessutom erhåller upp till 60.000 kr (för rena elbilar).

Vi fick höra att kunderna i bilhallarna inte bryr sig om det nya systemet, eftersom inga frågor ställs. Så frågan är hur det blir nämare införandet den 1 juli. Bilhandlarna tror på en fortsatt hög nivå på försäljningen men med lite fler bilar sålda/registrerade innan 1 juli. Även om en bil beställs ett tag innan 1 juli, är det registreringsdatumet som styr, vilket kan bli en överraskning för dem som inte satt sig in i BonusMalus!

Nästa programpunkt innebar något helt annat - elvägar! Vår medlem Ernsts Express, med vd Roger Blom i talarstolen,

berättade mycket intressant om projektet "Elväg E16", som i juni pågått i två år och som lockat flera tusen besökare från flera länder att ta del av vad som hoppas bli påtagliga fördelar - både klimatmässigt och ekonomiskt. Resultatet ser hittills mycket positivt ut och den idag 2 km korta elvägen kan komma att byggas ut för att serva den mycket godstransportintensiva regionen som utgör av en "triangel" Gävle Hamn-Borlänge-Avesta.

Medlemsmötet avslutades med korta uppdateringar från våra medlemmar om vad som händer i vår region.

Christian Olhans, Borlänge Energi, berättade om biogas, att hushållsavfall, avloppsslam och andra organiska substrat i allt högre grad nyttjas till biogasproduktion samt att fler gasmackar sätts upp, inte minst tack vare stöd från Klimatklivet, i Falun, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs och Gävle - utöver de befintliga i Borlänge, Forsbacka och Gävle.

Claes R återgav en del information från medlemmen Sandvik om bränsleceller och vätgas. Sandvik ser en stark tillväxt för sin produktion av material till bränsleceller till stora globala tillverkare!Sandviken, som redan har ca 7 vätgasdrivna bilar, ska köpa in 2 bränslecellsbussar till lokaltrafiken. Ytterligare 8 vätgasmackar, utöver de 4 befintliga, är budgeterade i Sverige, genom EU-projektet "Nordic Hydrogen Corridors". I anslutning till Mariestads vätgasmack, sätts solceller upp för att producera vätgas genom elektrolys från sol-elen! Hyundai och Mercedes kommer nu med nya bränslecellsbilar med lång räckvidd.

Daniel Asplund, Falu Energi & Vatten, berättade om de allt fler installerade snabbladdstationerna i vår region, som är bland de laddstationstätaste länen i Sverige! Nordvästra Gävleborg har nu klart med nya snabbladdare i bl a Ljusdal och snart också Bollnäs. Även här betyder Klimatklivet mycket för utbyggnaden. En skjuts i elbilsförsäljningen väntas successivt, inte minst från bilhandeln!

Lennart Sjögren, Colabitoils styrelse, informerade om utvecklingen på HVO-sidan, där deras försäljningsställen ökat kraftigt, liksom omsättningen! Bioekonomin, som många skriver och pratar om, ser ut att växa även i vår region och i Sverige, där fossilfria råvaror måste nå ökad användning! ett exempel är colabitoils satsning på produktion i Norrsundet i Gävle kommun. Den 10 april kommer ett seminarium i Norrsundet att behandla den viktiga frågan om råvaror för produktion av olika drivmedelsslag (biogas, biodiesel, etanol m fl)!

Medlemsmötet avslutades med en energirik lunch på Lugnet, varefter föreningsstämman tog vid.

Vi tackar alla medlemmar som var med på medlemsmötet!

 

Se alla nyheter »

Christer Sjöblom och Mats Björklund från Bilmetro om BonusMalus.

Christer Sjöblom och Mats Björklund från Bilmetro om BonusMalus.

Roger Blom från Ernsts Express berättade om Elväg E16.

Roger Blom från Ernsts Express berättade om Elväg E16.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK