Start

Föreningsstämma i BiodrivMitt 16 mars 2021

Publicerad: 10/2

Datum: 16/3, Tid: 14:15, t.o.m. kl. 15.00

Välkommen till BiodrivMitts föreningsstämma på webben den 16 mars!

Tid: kl 14.15 - 15.00

Plats: Zoom Länk för deltagande i mötet skickas till anmälda deltagare dagen innan.

 

Program:

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman

b) upprättande av röstlängd

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst

d) styrelsens verksamhetsberättelse

e) revisionsberättelse

f) fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret

g) medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret

h) val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år

i) val av revisor för en tid av ett år

j) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen

k) fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

l) övriga frågor

 

Beslut om stadgändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

 

Medlemsmöte genomförs direkt innan medlemsmötet, kl 13.15 - 14.15.

 

Välkommen!

 

Styrelsen

Se hela kalendern här »

Anmälan till evenemang

Genom att ange deltagarnas e-post kommer de att informeras om anmälan via e-post. De kommer även få en iCal-fil som gör det möjligt för dem att enkelt lägga in händelsen i deras respektive kalendrar.

Deltagare

Personer som ska delta i evenemanget:

Övrigt

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK