Start

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2022 - fokus Gävleborg!

Publicerad: 15/6

Datum: 26/10, Tid: 10.00, t.o.m. kl. 14.30

Boka dig redan nuför deltagande i BiodrivMitts årliga drivmedelskonvent!

 

Programmet kommer att handla om aktuella frågeställningar och positiva händelser i nutid i Gävleborg!

Vi håller konventet i Gävle Konserthus, med fika från kl 9, föredrag kl 10-12, lunch kl 12-13 och föredrag och diskussioner kl 13-14.30. Avslutning med fika därefter.

Programmet kommer att handla om vilka viktiga frågor och åtgärder som planeras ske i Sverige och Gävleborg för vår omställning till fossilfria transporter samt hur ledande politiker - efter valdagen 11/9 - i Gävleborg avser leda arbetet i kommuner och region med hänsyn till det nationella målarbetet.

 

Program:

Plats: Gävle Konserthus

Lokal: Tamburinen

 

9.00 Kaffe

10.00 Inledning

- Claes Rosengren, ordförande BiodrivMitt

Dagens moderator: Lennart Sjögren, vice ordförande BiodrivMitt

 

10.10 Vad är att vänta inom drivmedelssektorn i Sverige?

- Ebba Tamm, produkt- och miljöexpert, Drivkraft Sverige

 

10.40 ”Samverkan Fossilfritt Gävleborg” styr för att nå fossilfria transporter!

- Joel Chorell, strateg, Region Gävleborg

 

11.00-11.10 Paus

 

11.10 Vad händer i projektetHållbara Godstransporter”?

- Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

- Hanna Bramfeldt, projektledare, Sandbacka Science Park

 

11.35 Vad sker inom elektrifiering av fordon i Sverige och världen?

- Antti Vainio, Policy maker, Nordics, ChargePoint

 

12.00-13.00 Lunch

 

13.00 Gävles handlingsplan och strategi för att ladda och tanka fossilfritt!

Vår syn på produktion av biodrivmedel i kommunen.

- Jörgen Edsvik, Socialdemokraterna, Gävle kommun

- William Elofsson, Moderaterna, Gävle kommun

 

13.30 Vad sker inom elektrifiering av fordon globalt och nationellt och hur påverkas vår region?

- Daniel Asplund, eMobility Business Development Manager, Schneider Electric

 

13.50 Produktion av biodrivmedel i Gävle-Dala - kommer det att föreslås statligt stöd?

                    - Henry Hammarström, sekreterare i den statliga utredningen

                       "En nationell bioekonomistrategi - ett verktyg för den gröna industriella omställningen"

 

14.15 Frågor, synpunkter och slutsatser!

 

14.30 Avslutning

 

Ange om du vill delta på plats eller digitalt.

 

Deltagaravgift ”på plats” i Gävle, inkl f,-fika, lunch och em-fika:

Medlemmar gratis, ej medlemmar 300 kr + moms.

Deltagaravgift ”digitalt”: gratis

 

Sista anmälningsdag: 24 oktober!

 

Välkommen!

 

Styrelsen

 

Se hela kalendern här »

Ebba Tamm, Drivkraft Sverige
Joel Chorell, Region Gävleborg
Kristina Snitt, Mellansvenska Handelskammaren
Hanna Bramfeldt, Sandbacka Science Park
Antti Vainio, ChargePoint
Jörgen Edsvik, Gävle kommun
William Elofsson, Gävle kommun
Daniel Asplund, Schneider Electric
Henry Hammarström, Sekreterare i "Utredningen om en nationell bioekonomistrategi".

Anmälan till evenemang

Genom att ange deltagarnas e-post kommer de att informeras om anmälan via e-post. De kommer även få en iCal-fil som gör det möjligt för dem att enkelt lägga in händelsen i deras respektive kalendrar.

Deltagare

Personer som ska delta:

Övrigt

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK