Start

Föreningsstämma 2023

Publicerad: 14/11

Datum: 17/3, 2023, Tid: 13.00, t.o.m. kl. 14.00

BiodrivMitt håller föreningsstämma med föredrag preliminärt fredag 17 mars 2023.

Plats: preliminärt i Borlänge

 

Dagordning

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman

b) upprättande av röstlängd

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst

d) styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive årsbokslut)

e) revisionsberättelse

f) fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret

g) medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret

h) fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

i) val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år

j) val av revisor för en tid av ett år

k) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen

l) övriga frågor

 

Beslut om stadgeändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

 

Flera personer från samma medlemsplats får vara med.

 

Innan föreningsstämman hålls BiodrivMitts medlemsmöte med föredrag och lunch.

 

Välkommen!

 

Styrelsen

Se hela kalendern här »

Anmälan till evenemang

Genom att ange deltagarnas e-post kommer de att informeras om anmälan via e-post. De kommer även få en iCal-fil som gör det möjligt för dem att enkelt lägga in händelsen i deras respektive kalendrar.

Deltagare

Personer som ska delta:

Övrigt

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK