Start

Föreningsstämma 2023

Publicerad: 14/11, 2022

Datum: 17/3, 2023, Tid: 13.00, t.o.m. kl. 14.00

BiodrivMitt håller föreningsstämma fredag 17 mars 2023.

Plats: Best Western Hotel Gustaf Wasa, Borlänge, lokal Jussi Björling

 

Dagordning

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman

b) upprättande av röstlängd

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst

d) styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive årsbokslut)

e) revisionsberättelse

f) fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret

g) medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret

h) fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

i) val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år

j) val av revisor för en tid av ett år

k) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen

l) övriga frågor; förslag till stadgeändringar, diskussion och ev. beslut om nytt namn för föreningen.

 

Beslut om stadgeändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

 

Flera personer från samma medlemsplats får vara med.

 

Innan föreningsstämman hålls BiodrivMitts medlemsmöte med föredrag och lunch.

 

Välkommen!

 

Styrelsen

Se hela kalendern här »

Anmälan till evenemang

Genom att ange deltagarnas e-post kommer de att informeras om anmälan via e-post. De kommer även få en iCal-fil som gör det möjligt för dem att enkelt lägga in händelsen i deras respektive kalendrar.

Deltagare

Personer som ska delta:

Övrigt

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Har du vidare funderingar kring hur cookies används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga