Start

Föreningsstämma i BiodrivMitt 16 mars

Publicerad: 27/1

Datum: 16/3, Tid: 13.00, t.o.m. kl. 14.00

Välkommen till BiodrivMitts föreningsstämma 2022 den 16 mars kl 13!

Ort: Sandviken

Plats: Sandvikens stadshus

Lokal: Fullmäktigesalen

Tid: kl 13.00 - 14.00

 

Hybridmöte! Välj mellan att delta på plats eller digitalt.

 

Lunch serveras kl 12.

Stämman föregås av ett medlemsmöte kl 10.00 - 12.00 i samma lokal, se inbjudan!

 

Program:

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid föreningsstämman

b) upprättande av röstlängd

c) fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst

d) styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive årsbokslut)

e) revisionsberättelse

f) fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret

g) medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret

h) fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

i) val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av ordförande, för en tid av två år

j) val av revisor för en tid av ett år

k) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen

l) övriga frågor

 

Beslut om stadgeändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.

 

Flera personer från samma medlemsplats får vara med.

 

Välkommen!

 

Styrelsen

 

 

 

Se hela kalendern här »

Sista anmälningsdatum (2022-03-14) är passerat, och det går därför inte längre att anmäla sig.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK