Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2014-04-24
Swedegas undersöker möjligheten att bygga ett Gasnät i Gävleregionen
2014-03-26
Förra veckan arrangerades, för tredje gången, Gävle Dala Drivmedelskonvent. Platsen denna gång var Galaxen i Borlänge.
2013-11-08
BiogasMitt och LRF arrangerade den 30 oktober ett Biogasseminarium i Borlänge med syftet att belysa störningsrisker och miljöprövning i samband med biogasproduktion.
2013-08-12
Ett gemensamt första spadtag för biogasanläggningen togs den 6 augusti 2013 på Långtå av Monica Granlund (VD Söderhamn NÄRA), Maria Lind (styrelseordförande Söderhamn NÄRA) och Stefan Jönsson (VD Seriq AB).
2013-03-15
Fem bönder i Säters kommun har gått samman i ett bolag för att bygga en biogasanläggning i Pellesberget. Inom två år beräknar de att anläggningen ska kunna vara i gång och producera biogas som sedan kan säljas vidare.