Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2015-04-13
Nya stödmöjligheter avs Biogas
2015-03-20
Volvos nya gasbilsmodeller har lanserats!
2015-03-19
Elbilsmarknaden är mognare än många kanske trott.
2015-03-17
Nu går startskottet för en bredare samverkan för att nå målet om en fossiloberoende transportsektor i Gävleborg och Dalarna
2014-11-17
Det går två invånare på varje bil i Gävleborg och Dalarna!