Regionala nyheter

2016-04-18
Stor uppslutning kring Gävle Dala Drivmedelskonvent våren 2016. På bilden ses Anna Henstedt från Bil Sweden tillsammans med Kenneth Larsson från bilfirman Kenneth Larsson Bil i Sandviken framför en biogasbil!
2016-03-15
Region Gävleborg erbjuder, i en särskild utlysning, medel för förstudier inom områdena miljödriven näringslivsutveckling och koldioxidsnål ekonomi samt integration och mångfald.
2016-03-08
Maria Malmkvist, ny VD för Energigas Sverige gästade BiodrivMitts medlems- /årsmöte i Sandviken den 25 februari.
2015-12-16
Glädjande besked lagom till jul! Kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om att fortsätta skattebefria biogas som drivmedel till utgången av 2020.
2015-11-25
Vad händer på vägen mot ett fossilfritt samhällle?