Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2016-05-12
Regional biogasproduktion.....
2016-04-18
Stor uppslutning kring Gävle Dala Drivmedelskonvent våren 2016. På bilden ses Anna Henstedt från Bil Sweden tillsammans med Kenneth Larsson från bilfirman Kenneth Larsson Bil i Sandviken framför en biogasbil!
2016-03-15
Region Gävleborg erbjuder, i en särskild utlysning, medel för förstudier inom områdena miljödriven näringslivsutveckling och koldioxidsnål ekonomi samt integration och mångfald.
2016-03-08
Maria Malmkvist, ny VD för Energigas Sverige gästade BiodrivMitts medlems- /årsmöte i Sandviken den 25 februari.
2015-12-16
Glädjande besked lagom till jul! Kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om att fortsätta skattebefria biogas som drivmedel till utgången av 2020.