Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2016-09-21
Samverkansdag 20 oktober!
2016-08-29
Klimatklivet utökas och förlängs
2016-08-23
Stort Vätgaskonvent i Sandviken
2016-08-23
Jämförelse mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län.
2016-05-16
Klimatklivet beviljar bidrag till två tankstationer för biogas samt snabbladdning för elfordon i Söderhamn och Gävle.