Regionala nyheter

2011-08-31
På Dalarnas Tidningars hemsida kan man läsa att Borlänge Energi vill göra biogas genom att röta sitt lakvatten från Fågelmyra.
2011-08-29
Volkswagen lanserar nu en ny liten gasbil, Volkswagen Up. Det är en så kallad citybil som går under beskrivningen "Maximalt med utrymme - med ett minimalt avtryck".
2011-06-28
Efter att LRFs projekt "Biogas i Säterbygden" nu avslutats kan man konstatera att viljan finns för att starta upp produktion av biogas.
2011-05-26
Gävle satsar på att uppgradera sin egenproducerade biogas till fordonsgas med start i höst.
2011-05-24
BiogasMitt deltog på Företagsmässan i Älvdalen under dagarna två, den 13 & 14 maj. En gasbil ställdes ut för allmänt beskådande.