Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2011-05-24
BiogasMitt deltog på Företagsmässan i Älvdalen under dagarna två, den 13 & 14 maj. En gasbil ställdes ut för allmänt beskådande.
2011-05-18
Ca 110 personer besökte Drivmedelskonferensen på Lugnet i Falun den 6 april. På kvällen var mässan öppen även för allmänheten.
2011-03-14
Den 1 oktober invigdes den första gasmacken i regionen. Gävleborgs län kommer inte längre att vara en vit fläck på biogaskartan!
2010-10-02
I drygt fem år har Siljans Chark och Rättviks kommun smitt planer på en biogasanläggning vid Ickholmen.