Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Regionala nyheter

2017-12-01
BiodrivMitt genomförde årets andra drivmedelskonvent, nu i Falun, med fokus på Dalarna!
2017-11-07
Bonus- malus-system på förslag från regeringen.
2017-11-07
Tre doktorander inom transport och miljö!
2017-10-24
Gävle Dala Drivmedelskonvent genomförs sedan flera år i Gävleborg och Dalarna.
2017-09-30
Knappt 60 anmälda deltagare samlades till en innehållsrik dag.