Partners

I Älvdalens Kommun är det många goda krafter som nu drar åt samma håll för att utveckla vår vackra bygd. I detta arbete väljer vi att använda begreppet landsbygd, eller ännu hellre framtidsbygd, istället för glesbygd.
Bilmetro är ett av Sveriges ledande bilföretag. Vi är också ett av de största privatägda i branschen. Vi har en självklar målsättning för vårt arbete, något som gäller både kunder och medarbetare, vi ska alltid vara -Din bästa bilaffär.
Bollnäs kommun har en folkmängd på ca 26 200 personer, varav 13 000 invånare i centralorten . Med en yta på 1 827 kvadratkilometer ger det en befolkningstäthet på 15 invånare per kvadratkilometer. Andra tätorter i kommunen är Arbrå, Kilafors och Rengsjö. Bollnäs kommun blev storkommun 1974 efter en sammanslagning av Hanebo, Arbrå och Rengsjö kommuner samt Bollnäs stad. Sysselsättningen i kommunen domineras av vård och omsorg då över en fjärdedel av alla arbetande bollnäsbor jobbar inom den branschen. Andra stora näringsgrenar är industri i olika former samt handel och kommunikation. Hälsingekommunen Bollnäs ligger i hjärtat av Gävleborgs län och gränsar till Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Ockelbo kommuner, alla i Gävleborgs län, och Falu kommun i Dalarnas län.
Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp och ger borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser och utförs ALLTID NÄRA kunderna.
Colabitoil skall verka för ett långsiktigt uthålligt och miljövänligt alternativ inom drivmedelssektorn i vårt samhälle. Bolagets miljöpolicy skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande och detaljerade miljömålen skall uppnås inom ramen för vår drivmedelsproduktion. Colabitoil är ett långsiktligt ägarbolag för investeringar i energi- och miljöanläggningar. Bolaget ska skapa ett energioberoende av fossila bränslen för transportsektorn och minska beroendet av fossila bränslen.
Ernsts Express AB betraktar sig idag som ett av landets klimatsmartaste åkeri. Bolagets samtliga 80-tal tunga fordon drivs idag på förnyelsebart bränsle som HVO och RME, vilket reducerat utsläpp av växthusgasen CO2 med 4 231 163 kg under 2015. Som deltagande i projekt Elväg Gävle, tillsammans med våra industrikunder, med uppdraget att framföra landets första elhybrid (EL/HVO/RME) är vi extra stolta.   Marknadsinriktningen är tunga industritransporter med för kunden optimalt anpassade fordon, för max last och minst miljöpåverkan. Vi är idag ca 140 medarbetare med fokus på: -  service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och klimatsmarta vägtransporter.   Kontaktperson Roger Blom 0226-86151 roger.blom@ernstsexpress.se Facebook länk https://www.facebook.com/ernstexpress Hemsida www.ernstsexpress.se
Falu Energi Vatten är ett av av Falu kommuns helägda dotterbolag och deras största drivkraft är att skapa en framtids säker infrastruktur. De vill bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokalt återanvändbara resurser.
Gagnef - mötesplats mitt i Dalarna! Gagnefs kommun, eller Gagnef i all korthet, är den naturliga träffpunkten. Här möts den forsande Västerdalälven och den lugna Österdalälven, för att flyta samman till den mäktiga Dalälven. Landskapet spänner från spännande vildmark till genuin åkerbygd. Och här möts människor, de som bott och verkat här i generationer, med dem som valt att flytta hit, och alla de gäster som årligen besöker bygden.
För en värld som räcker länge. Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som sköter avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner
Gästrikevatten ska tillgodose sina kunders behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleda och rena spillvatten. Spillvattnet återförs efter rening till det naturliga kretsloppet för kommande generationers behov på ett ansvarstagande sätt.
Kommunens verksamhet angår alla Gävlebor. Gävle kommun ger dig service inom en mängd områden. Till exempel skolor, barn- och äldreomsorg, kultur och fritid, lokaltrafik, gatuunderhåll, vatten och avlopp, renhållning och mycket mer. Kommunen har också ansvar för att fortsätta utveckla Gävle till en attraktiv ort att bo och arbeta i och för besökare.
Högskolan i Gävle har 12 000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.
Kenneth Larsson bil grundades 1984 i Sandviken och i sin nuvarande aktieform 1986 av Kenneth Larsson. Kenneth jobbade då som polis men kände att det var dags för nya utmaningar och ett stort bilintresse lockade mer än polisyrket. Efter ett antal år som framgångsrik begagnad handlare så kom 1997 möjligheten att få representera det för oss i Sverige relativt okända Koreanska Nybilsmärke Hyundai . Med ett bra samarbete och attraktiva produkter samt till ett attraktivt pris så klättrade Hyundai i Sverige och inte minst i Sandviken. Sedan ett antal år så är vi Sandviken största nybilsmärke och den största Hyundai återförsäljaren norr om Dalälven.
KUNAB planerar och arrangerar ditt event, din konferens eller studieresa, hjälper dig att skriva projektansökningar,leda och redovisa projekt . KUNAB tar hand om din bokföring och redovisning samt erbjuder anpassad utbildning. KUNABs nyckel är att även jobba tillsammans med andra inspiratörer, experter, utbildare och exceptionella talanger som vid behov kan tänka annorlunda och utanför ”boxen”.
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en opolitisk intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.
Ljusdals Kommun är en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län.
Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat om införande av ”Fordonscentralisering” vilket innebär att kommunens samtliga fordon upphandlas och administreras centralt via Markbyggarna Gävle kommun AB som i och med beslutet får det organisatoriska ansvaret för det centraliserade fordonsansvaret för förvaltningarna.     www.gavlemarkbyggarna.se
Midroc Electro är ett av Sveriges ledande elteknikföretag med entreprenad- och serviceverksamhet inom elinstallation, fastighetsautomation, hissar, kransystem, kommunikation, security samt mekaniskt underhåll. Vi är fabrikatsobundna och erbjuder kostnadseffektiva, trygga och enkla helhetslösningar i stora som små projekt. Ett projekt, en projektledare, en affär! Att vi nått så långt är tack vare vår duktiga personal och en målmedveten ledning. Idag skryter vi om att vi har branschens bästa yrkesfolk. Det är ingen överdrift. En Midrocare ska lämna så positiva spår efter sig, att du vill ringa igen.
Mora - för ett aktivt liv Vi vill erbjuda de bästa möjligheterna till ett aktivt liv, bland annat med ett rikt kultur- och friluftsliv och inte minst möjligheter för ett unikt friluftsliv. Vi är medlemmar i Biodrivmitt för att vi vill ta en aktiv del i samverkan kring fossilfria drivmedel och fordon.
Energi som skapas lokalt, och i samklang med miljön, är det bästa alternativet. Med våra produkter pellets, torv och värme förser vi Sveriges företag och hushåll med bioenergi
Världen står inför ett paradigmskifte vad gäller att förse personbilar med energi. På lite drygt tio år räknat från 2017 ska vi gå från att fylla på energi vid publika bränslestationer ("bensinmackar") till att göra det i hemmet och på jobbet. Detta är den största omställningen i bilbranschen sedan den skapades. Men vi har inget val. Jordens miljö och klimat måste räddas och vi måste få till en hållbar utveckling, så enkelt är det. Det är vår tids viktigaste uppgift! Koldioxidutsläppen måste minska och det drastiskt. En stor parameter är att minska eller helt ta bort fossila bränslen till persontransporter
Välkommen till Nordanstigs kommun! - en kommun i norra Hälsingland mitt i Sverige. Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar!
"I Ovanåkers kommun är närheten till skog och sjö en naturlig del i vardagen. Däremot är vägtransport den enda transportinfrastruktur som finns tillgänglig. Därmed är fossilfria drivmedel högst aktuella för att klimatutsläppen i kommunen ska kunna minska."
Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. Våra produkter och tjänster bidrar till våra kunders produktivitet, processtillförlitlighet och kostnadseffektivitet samtidigt som användandet av dem leder till minskad miljöpåverkan inom en rad olika industrisegment. Tillsammans med kunder utvecklar vi produkter och material som möter framtidens utmaningar.
"Miljöfrågorna är en naturlig del i vårrt dagliga arbete".
Säters kommun, en av Dalarnas vackraste och mest nära städer präglas av både småstad och landsbygd. Säter ligger i hjärtat av Dalarna med närhet till bra kommunikationer. Förutom Säters centralort så finns kommundelarna Gustafs, Stora Skedvi och Silvberg. Nu bor cirka 11 000 människor i kommunen, varav omkring hälften i centralorten Säter. Kommunen har en yta på 574 km² vilken till största delen upptas av skogs- och jordbruksmarker.
SBI Ekogas är det bolag som äger gastankstället i Gävle.
Skogsåkarna i Mellansverige AB är ett åkarägt skogstransportföretag med säte i Sandviken. Företaget har ett 60-tal flis- och rundvedsfordon anslutna vilka utför transporter av skogsprodukter, rundvirke, flis och skogsbränslen, för skogsföretag i Dalarna och Gävleborg. Är miljöcertifierat.
Söderhamn NÄRA är Söderhamns infrastrukturbolag. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter såsom el, vatten, renhållning, bredband, TV och IT-drift. Kunder ska välja Söderhamn NÄRA för att vi gör vardagen bekväm. Det är det löfte som vi varje dag ska infria.
SSAB - för en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål.
Nettbuss är ett bussbolag som erbjuder bussresor till flertalet orter i Sverige, Norge och Danmark.
Sveriges Åkeriföretag Mitt och Gävleborg är en branschorganisation för åkerier i Dalarna, Gävleborg och Västmanland med cirka 830 medlemsföretag med 2 740 fordon. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.