Omvärldsbevakning

2011-12-14
Istället för att överblivna ensilagebalar ska stå och förstöras så finns nu ett projekt för att göra biogas av dem.
2011-12-06
Skatteverket har bestämt sig för hur lagtexten angående framställning av energiprodukt ska tolkas. Biogasproduktion är en typ av framställning av energiprodukt och bör därför skattebefrias.
2011-09-28
Idag kunde man i "P1-Morgon" bland annat höra en regeringspolitiker och en oppositionspolitiker debattera om regeringens satsning på biogas. Man kunde även lyssna på ett reportage om en produktionsanläggning utanför Laholm.
2011-09-21
Vi är inte beroende av rysk gas utan rysk olja. Ja, det säger Energigas Sveriges VD Anders Mathiasson i en debattartikel på Ny Tekniks hemsida.
2011-09-21
Svebio skriver på My newsdesk om fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel. Men de tycker att det saknas långsiktig tydlighet.