Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2011-12-14
Istället för att överblivna ensilagebalar ska stå och förstöras så finns nu ett projekt för att göra biogas av dem.
2011-12-06
Skatteverket har bestämt sig för hur lagtexten angående framställning av energiprodukt ska tolkas. Biogasproduktion är en typ av framställning av energiprodukt och bör därför skattebefrias.
2011-09-28
Idag kunde man i "P1-Morgon" bland annat höra en regeringspolitiker och en oppositionspolitiker debattera om regeringens satsning på biogas. Man kunde även lyssna på ett reportage om en produktionsanläggning utanför Laholm.
2011-09-21
Vi är inte beroende av rysk gas utan rysk olja. Ja, det säger Energigas Sveriges VD Anders Mathiasson i en debattartikel på Ny Tekniks hemsida.
2011-09-21
Svebio skriver på My newsdesk om fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel. Men de tycker att det saknas långsiktig tydlighet.