Omvärldsbevakning

2012-02-20
Jordbruksverket lyfter fram fyra exempel på kommunala bolag som kommit långt med att göra biogas av matavfall.
2012-02-09
Energimyndigheten stöttar en innovativ lösning som snabbar på rötningsprocessen, ökar gasutbytet och är energieffektiv.
2012-02-06
Två VD:ar skriver en debattartikel om biogas.
2011-12-15
Behöver vi både biogas och naturgas?
2011-12-15
Problemet med överblivna matrester är snart inte längre ett problem, utan tvärtom.