Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2012-02-20
Jordbruksverket lyfter fram fyra exempel på kommunala bolag som kommit långt med att göra biogas av matavfall.
2012-02-09
Energimyndigheten stöttar en innovativ lösning som snabbar på rötningsprocessen, ökar gasutbytet och är energieffektiv.
2012-02-06
Två VD:ar skriver en debattartikel om biogas.
2011-12-15
Behöver vi både biogas och naturgas?
2011-12-15
Problemet med överblivna matrester är snart inte längre ett problem, utan tvärtom.