Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2012-05-07
Andelen biodrivmedel ökade 2011.
2012-05-02
Vill du lära dig mer om tillstånd, säkerhet, drift och underhåll av en biogasanläggning? Då ska du komma till ett av Energigas Sveriges BGA- seminarium under maj månad.
2012-05-02
Region Värmland har satsat på två förstudier som undersöker hur den potentiella biobränsleproduktionen skulle kunna se ut i länet.
2012-04-26
"Det blir värme och brun el" Ja det säger Dan som är jämtländsk lantbrukare om sin egna biogasanläggning. Foto: Denny Calvo
2012-04-11
I en debattartikel på Ny Teknik skriver VD för Energigas Sverige, Anders Mathiasson att bensinmomsen borde gå till en nationell biogassatsning.