Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2012-06-05
Pål Börjesson, etanolforskare på Lunds universitet, säger att att en femtedel av Sveriges bensin och diesel skulle kunna ersättas av inhemsk producerad etanol, enligt ny studie.
2012-05-28
Om Västra Götalands regionala mål om 2,4 TWh producerad och använd biogas år 2020 nås så kan det ge 3000 jobb.
2012-05-24
Branschorganisationen Energigas Sverige uppmanar till nationell samling kring biogasens framtid genom ett Biogasupprop. Bild: Energigas Sverige
2012-05-10
Tillhör du dem som har rötbart material? Ja, då kanske du ska ta dig en titt på sidan som kan räkna ut energipotentialen i biomassa.
2012-05-07
Flera stora energiaktörer i Sverige är missnöjda med de spelregler och stimulansåtgärder som finns för biogas i landet.