Omvärldsbevakning

2012-10-16
LRFs rådgivningssatsning Biogasaffärer på gården bjuder in till slutseminarium.
2012-09-27
Den 3:e oktober är det dags att sjösätta Uppsalas nya gårdsbiogasanläggning! Evenemanget innefattar det första officiella studiebesöket på Lövsta biogasanläggning samt en Biogasdag med temat Biogas och Lantbruk. Dagen är kostnadsfri och kommer att delas upp i två delar med olika inriktning, en del med fokus på biogas från lantbruket och en del mer inriktad på forskning och framtid.
2012-08-21
Biometan via förgasning och metanisering av biomassa är på stark frammarsch tack vare den höga verkningsgraden och utvecklingen av tekniken med indirekt förgasning. Nu publicerar Svenskt Gastekniskt Center AB ”SGC Rapport 240 Gasification – Status and technology” med fakta om biomassaförgasning.
2012-08-14
SGC, Svenskt Gastekniskt Center ger ut en ny kortfattad skrift på tjugo sidor med saklig fakta om biogas, Basdata om biogas.
2012-06-25
Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor för satsning på biogas och andra förnybara gaser.