Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2012-10-16
LRFs rådgivningssatsning Biogasaffärer på gården bjuder in till slutseminarium.
2012-09-27
Den 3:e oktober är det dags att sjösätta Uppsalas nya gårdsbiogasanläggning! Evenemanget innefattar det första officiella studiebesöket på Lövsta biogasanläggning samt en Biogasdag med temat Biogas och Lantbruk. Dagen är kostnadsfri och kommer att delas upp i två delar med olika inriktning, en del med fokus på biogas från lantbruket och en del mer inriktad på forskning och framtid.
2012-08-21
Biometan via förgasning och metanisering av biomassa är på stark frammarsch tack vare den höga verkningsgraden och utvecklingen av tekniken med indirekt förgasning. Nu publicerar Svenskt Gastekniskt Center AB ”SGC Rapport 240 Gasification – Status and technology” med fakta om biomassaförgasning.
2012-08-14
SGC, Svenskt Gastekniskt Center ger ut en ny kortfattad skrift på tjugo sidor med saklig fakta om biogas, Basdata om biogas.
2012-06-25
Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor för satsning på biogas och andra förnybara gaser.