Omvärldsbevakning

2012-11-19
Lagom till att man nu äntligen lärt sig säga ”fossiloberoende fordonsflotta” utan att snubbla på de många f-en, så väljer nu utredarna att ändra namn på utredningen till ”fossilfri fordonstrafik”.
2012-11-06
Energimyndigheten har under 2009–2012 investerat 32 miljoner kronor i pro-jekt för forskning, utveckling och demonstration kring energigaser. En ut-värdering visar nu att formerna för satsningarna har varit väldigt effektiva.
2012-10-30
Under hösten anordnar Energigas Sverige en rad utbildningar för Biogassektionens medlemmar inom gasområdet.
2012-10-29
– Vilken är rätt väg för biogasen?
2012-10-17
Grön gas kan befrias från fossil komponent.