Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2012-11-19
Lagom till att man nu äntligen lärt sig säga ”fossiloberoende fordonsflotta” utan att snubbla på de många f-en, så väljer nu utredarna att ändra namn på utredningen till ”fossilfri fordonstrafik”.
2012-11-06
Energimyndigheten har under 2009–2012 investerat 32 miljoner kronor i pro-jekt för forskning, utveckling och demonstration kring energigaser. En ut-värdering visar nu att formerna för satsningarna har varit väldigt effektiva.
2012-10-30
Under hösten anordnar Energigas Sverige en rad utbildningar för Biogassektionens medlemmar inom gasområdet.
2012-10-29
– Vilken är rätt väg för biogasen?
2012-10-17
Grön gas kan befrias från fossil komponent.