Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2013-04-04
Utveckling av analysmetod säkrar biogasprocessen.
2013-03-14
Ny metod för kombinerad tjär- och ammoniakkrackning vid förgasning En ny metod för kombinerad tjär- och ammoniakkrackning har utvecklats av Kemiteknik vid Lunds universitet inom ramen för SGC-projektet ”Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction”. Den nya metoden som bygger på en ”regenerative reverse flow reformer” ger goda förutsättningar för högre verkningsgrad vid framställning av biometan via förgasning av biomassa.
2013-03-08
Energimyndigheten utlyser drygt 100 miljoner kronor till investeringsstöd för att främja energiteknik inom biogasområdet samt andra förnybara gaser. Utlysningen stänger den 3 maj kl. 24.00.
2012-12-17
Skatteverket har i dagarna kommit med ett ställningstagande beträffande leverans av gas via rörledning. Det som i dagligt tal benämns "grön gas-principen".