Omvärldsbevakning

2013-04-04
Utveckling av analysmetod säkrar biogasprocessen.
2013-03-14
Ny metod för kombinerad tjär- och ammoniakkrackning vid förgasning En ny metod för kombinerad tjär- och ammoniakkrackning har utvecklats av Kemiteknik vid Lunds universitet inom ramen för SGC-projektet ”Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction”. Den nya metoden som bygger på en ”regenerative reverse flow reformer” ger goda förutsättningar för högre verkningsgrad vid framställning av biometan via förgasning av biomassa.
2013-03-08
Energimyndigheten utlyser drygt 100 miljoner kronor till investeringsstöd för att främja energiteknik inom biogasområdet samt andra förnybara gaser. Utlysningen stänger den 3 maj kl. 24.00.
2012-12-17
Skatteverket har i dagarna kommit med ett ställningstagande beträffande leverans av gas via rörledning. Det som i dagligt tal benämns "grön gas-principen".