Omvärldsbevakning

2014-09-16
Ny utlysning Energigasteknik
2014-01-14
Nu säljer vi fordonsgas som kronor per kilogram
2013-09-17
Från gödsel till biogas i nytt pilotprojekt
2013-04-29
20% år 2020. 100% år 2050. Det är planen.
2013-04-17
För att nå ett fossilfritt samhälle i framtiden måste lantbrukets rest- och avfallsprodukter i större omfattning omvandlas till förnyelsebara energikällor. Redan idag rötas gödsel och andra substrat från lantbruket i gårdsanläggningar och den producerade biogasen används främst för att producera el och värme. Alternativet att tillverka fordonsbränsle är oftast uteslutet eftersom den förädling som då krävs är kostsam i liten skala. I en ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center AB presenteras en metod för att producera fordonsgas direkt i rötkammaren.