Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Omvärldsbevakning

2014-09-16
Ny utlysning Energigasteknik
2014-01-14
Nu säljer vi fordonsgas som kronor per kilogram
2013-09-17
Från gödsel till biogas i nytt pilotprojekt
2013-04-29
20% år 2020. 100% år 2050. Det är planen.
2013-04-17
För att nå ett fossilfritt samhälle i framtiden måste lantbrukets rest- och avfallsprodukter i större omfattning omvandlas till förnyelsebara energikällor. Redan idag rötas gödsel och andra substrat från lantbruket i gårdsanläggningar och den producerade biogasen används främst för att producera el och värme. Alternativet att tillverka fordonsbränsle är oftast uteslutet eftersom den förädling som då krävs är kostsam i liten skala. I en ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center AB presenteras en metod för att producera fordonsgas direkt i rötkammaren.