Start

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2019 - fokus Gävleborg!

Publicerad: 16/5

Datum: 9/10, Tid: 09:30, t.o.m. kl. 15:00

Gävle-Dala Drivmedelskonvent – fokus Gävleborg!

Hållbara transporter som konkurrensfördel i Gävleborg.
Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vad är
utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Gävleborg?

Tid: Onsdagen den 9 oktober kl 10 – 15 (fika från 9.30)
Plats: Högskolan i Gävle


Arrangör: BiodrivMitt i samarbete med Högskolan i Gävle och Företagarna Gävleborg

Preliminära programpunkter


 Högskolan i Gävle
o Karl Hillman, RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län)
o Företagens möjligheter att bidra i de olika värdekedjorna för förnybara drivmedel
och el för vägtransporter, inkl. inköp av fordon, drivmedel och transporttjänster

 Mellansvenska Handelskammaren
o Antti Vainio
o Hur kan näringslivet bidra i omställningen till fossilfria transporter?


 Företagarna/Företagarna Gävleborg
o Philip Thunborg, Eva Cooper
o Presentation av frågor från Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel –
småföretagen ställer om”, med fokus på transporter och Gävleborg:
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2019/hallbarhet-som-
konkurrensfordel--smaforetagen-staller-om/

 BiodrivMitt
o Vilka bilar kan köpas i Gävleborg, och var finns de?
o Var kan man ladda och tanka i Gävleborg?


 Fordons- och drivmedelsleverantörer
o Presentation av produkter


 Länsstyrelsen Gävleborg
o Evelina Loberg
o Presentation av Länsstyrelsens Energi- och klimatstrategier, samt Plan för ladd- och
tankinfrastruktur som ska antas senast 15 oktober

 Region Gävleborg
o Fredrik Åberg Jönsson (v), Region Gävleborg, ordförande i hållbarhetsnämnden
(deltar efter lunch)
o Fossilfria transporter, upphandling, etc.
o Uppdatering om roadmap-arbetet


 Transportbeställare/-köpare och utförare

o Erfarenheter och utmaningar från utvalda exempelföretag från Företagarna och
Mellansvenska handelskammaren, samt ev. Svensk Handel och offentlig sektor
o Aktuell forskning på området från Högskolan i Gävle (Clip)


 Avslutning

 

Kostnad: För medlemmar i BiodrivMitt: 0 kronor/person

För övriga: 400 kronor exkl 25% moms

 

Se hela kalendern här »

Anmälan till evenemang

Sista anmälningsdatum är 2019-10-06

Genom att ange deltagarnas e-post kommer de att informeras om anmälan via e-post. De kommer även få en iCal-fil som gör det möjligt för dem att enkelt lägga in händelsen i deras respektive kalendrar.

Deltagare

Personer som ska delta i evenemanget:

Övrigt