Start

Föreningsstämma BiodrivMitt

Publicerad: 10/12, 2019

Datum: 18/3, Tid: 13.00, t.o.m. 10/12, 2019 kl. 14.00

Föreningsstämma BiodrivMitt 2020

äger rum onsdagen den 18 mars 2020 i Falun!

Plats beslutas senare.

 

Styrelsen

Se hela kalendern här »