Vårbudgeten 2015

Ökning av stöd för metanreducering - Klimatinvesteringsstöd till kommuner och regioner - Vägslitageskatt ökar möjligheten till styrning till miljövänligare fordon på svenska vägar - Bonus malus-system för lätta fordon - Skattebefrielse på biogas som drivmedel

Den  15 jan 2015 presenterade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition med inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016. Samtidigt presenterades även vårändrings-budgeten för 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/2548

Sammanfattningsvis innehåller vårbudgeten eller vårändringsbudgeten inga nyheter för energigas-branschen skriver Energigas Sverige i sin samman-fattning till sina medlemmar. Se bifogat PM.