Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Söderhamn Nära

Söderhamn NÄRA är Söderhamns infrastrukturbolag. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter såsom el, vatten, renhållning, bredband, TV och IT-drift. Kunder ska välja Söderhamn NÄRA för att vi gör vardagen bekväm. Det är det löfte som vi varje dag ska infria.