Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Produktion av HVO i Norrsundet

Tisdagen den 12 september blev ett slags "Biodrivmedlens dag" i vår region!

Förutom invigningen av den stora biogasproduktionsanläggningen i Forsbacka ägnade Sveriges Radio Gävleborg inslag för att återge vad som händer i företaget Colabitoil i Norrsundet. 
Detta unga företag har en kraftfull målsättning att utveckla tekniken för framställning av helt fossilfri diesel, i detta fall HVO (hydrerad vegetabilisk olja).
Företaget är återförsäljare tills vidare av finska Nestes HVO och man etablerar tankställen.

SR Gävleborg:
1. (1:50 min) Påannonsering
     http://t.sr.se/2eSndlE

2. (11 min)
     http://t.sr.se/2vUPfE7  
     (Tryck på "LYSSNA FRÅN 139 minuter")
     Från 2h 19min till 2h 30min in i inslaget.
     Mattias Goldmann, Fores, intervjuas ca 2h23-        2h28. Han poängterar vikten av satsningar på        flera drivmedel för att klara omställningen. 
 
3. (40 minuter)
   http://t.sr.se/2vUujNw
    (Tryck på "LYSSNA FRÅN 9:20 MIN)
    Från 9:20 min till 49 min in i inslaget

HVO tankas främst i tunga fordon med dieselmotorer men är utmärkt att fylla personbilsdieslarnas tankar med också!
Viktigt är, att biltillverkarna godkänner HVO100 för att garantier ska gälla, åtminstone i Euro 5- och 6-motorerna. Det går segt!
Dock tankar allt fler HVO100 ändå.

HVO100 finns att tanka för personbilar exempelvis hos GD Oljor på Ingarvet i Falun, hos Colabitoil och Circle K vid Gävle hamn samt Circle K på Kryddstigen i Gävle.