Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning

Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning

Den 12 september invigs Forsbacka Biogas-anläggning!

I en tio meter bred och 45 meter lång reaktor om-vandlas Gästriklands matavfall till biogas som kan driva 2300 bilar under ett år.
 
Tag chansen att få veta mer om biogasproduktion och biogasens utveckling regional och nationellt.


Se inbjudan och program här!

V älkommen!