Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Lyckat drivmedelskonvent i Gävle!

Knappt 60 anmälda deltagare samlades till en innehållsrik dag.

Årets drivmedelskonvent hade fokus på Gävleborg och deltagarna verkade känna sig upprymda av de uttalanden som gjordes när det gäller att tillsammans jobba målmedvetet för att Gävleborg ska bli en region med fossilfria transporter senast 2025, vilket tillika är BiodrivMitts mål (inklusive Dalarna)!

Bland deltagarna fanns några politiker, som representerade L, MP och M.

Dagens program utformades av främst 
 


Lennart Sjögren, vice ordförande, som också var utmärkt moderator.

Inledning, Claes Rosengren   

Gästrike Ekogas, Jonas Hellström

Colabitoil, Daniel Arenholm

RATT-X/HiG, Karl Hillman

Innan lunch hade vi en paneldebatt med tidigare föredragshållare samt regionrådet Karin Jansson (MP), Företagarnas regionchef Eva Cooper, kommunalrådet Helene Åkerlind (L) och MHFs vd Göran Sydhage.

Samstämmigheten var stor och mycket positiv! Helene konstaterade, att Gävle har en biogasfabrik, en HVO-fabrik och är bäst i Sverige på laddinfrastruktur för elbilar. Sandviken har vätgastankställe och kunskap om bränsleceller samt den intressanta Elväg E16 - så varför skulle inte vi tillsammans kunna bli en fossilfri transportregion?
 

Under lunchen passade många på att titta närmare på bilar utanför konventlokalen. Där fanns

  • två bränslecellsbilar, Toyota Mirai och Hyundai ix 35
  • en VW E-Golf batterielbil och en VW Passat laddhybrid
  • en biogasdriven Skoda
  • en modern BMW 5-serie med dieselmotor, som mestadels körs med förnybar HVO100
Efter lunch lyssnade vi på:
Jessica Alenius, BIL Sweden, om bilval nu och år 2030

Malin Strand, Fossilfritt Sverige, om hur vi ska skapa fossilfria transporter

Konventet avrundades och det kändes i luften att många var nöjda med dagen och har siktet inställt på ett fossilfritt transport-Gävleborg om högst 8 år!