Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Länkar

Bilens livscukelutsläpp, CO2 WTW

www.miljofordon.se/fordon/miljopaverkan/sa-raknar-vi-miljopaverkan

Green Drive Region

www.greendriveregion.com


Ekogas


Energigas Sverige
www.energigas.se

 

Biogas Öst

Biogas Öst är det regionala samverkansprojektet för biogas i Mälardalsregionen
www.energikontor.se

 

Avfall Sverige

www.avfallsverige.se

 

Lantbrukarnas Riksförbund

www.lrf.se

Bioprocess Control AB

Tillhandahåller teknologier och tjänster som stödjer en effektiv design och drift av biogasanläggningar & biogasprocesser.
www.bioprocesscontrol.comM


M
iljöpåverkan  http://www.miljofordon.se/fordon/miljopaverkan/sa-raknar-vi-miljopaverkan 

BioWatts.org

Biowatts.org är en biogaskalkylator som uppskattar energipotentialen i din biomassas.

biowatts.com