Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Kvotplikt för biodrivmedel

Kvotplikt för biodrivmedel helt avgörande .....

” Att stötta biodrivmedelstillverkning är nödvändigt för att Sverige ska bli fossilfritt. Vi anser att en kvotplikt för biodrivmedel är helt avgörande för att långsiktigt stimulera tillverkningen. Med rätt styrmedel kan Sveriges kapacitet på biodrivmedelstillverkning utvecklas.

Samtidigt skapas bättre förutsättningar vid investeringar i fordon och i anläggningar för framställning av förnybara bränslen”

http://www.nyteknik.se/opinion/gor-lastbilar-fossilfria-med-kvotplikt-6542316

 

 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet