Kvotplikt för biodrivmedel

Kvotplikt för biodrivmedel helt avgörande .....

” Att stötta biodrivmedelstillverkning är nödvändigt för att Sverige ska bli fossilfritt. Vi anser att en kvotplikt för biodrivmedel är helt avgörande för att långsiktigt stimulera tillverkningen. Med rätt styrmedel kan Sveriges kapacitet på biodrivmedelstillverkning utvecklas.

Samtidigt skapas bättre förutsättningar vid investeringar i fordon och i anläggningar för framställning av förnybara bränslen”

http://www.nyteknik.se/opinion/gor-lastbilar-fossilfria-med-kvotplikt-6542316

 

 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet